Traditioner

I Børnehuset Nyvang holder vi meget af traditioner. Traditioner er med til at binde vores kultur sammen og har en god sammenhængsvirkning i vores samfund.

Fødselsdage

Vi fejrer altid barnet, når det har fødselsdag, med sang. Forældre er velkomne til at tage en ting med f.eks frugt, slikkepinde, flødeboller, boller eller lignende med. Når børnene har fødselsdag, fejrer vi det på stuen eller bliver inviteret hjem til fødselaren. Det kan enten være hele stuen eller en lille gruppe.

Vi holder fødselsdage mange gange om året, hvorfor vi fraråder at medbringe kage og lign. Vi har i perioder børn der slet ikke kan tåle farve- og tilsætningsstoffer m.m., og vi anbefaler, at I som forældre snakker med personalet inden.

Af fælles traditioner som vi har i hele huset er: 

  • Fastelavn
  • Påsken
  • Skt. Hans
  • Jul
  • Bedsteforældredag i forbindelse med jul

I vuggestuen har vi endvidere:

  • Sommerfester
  • Juletræsfest for forældre

I børnehaven har vi:

  • Forårsfest
  • Lejr

De pædagogiske uddybninger og læringsperspektiverne i forhold til traditioner er under udarbejdelse og vil blive tilføjet løbende i løbet af året.

Ved undren og spørgsmål må I meget gerne kontakte personalet eller pædagogisk leder.