Traditioner

I Børnehuset Nyvang holder vi meget af traditioner. Traditioner er med til at binde vores kultur sammen og har en god sammenhængsvirkning i vores samfund.

Af fælles traditioner som vi har i hele huset er: 

  • Fastelavn
  • Påsken
  • Skt. Hans
  • Jul
  • Bedsteforældredag i forbindelse med jul

I vuggestuen har vi endvidere:

  • Sommerfester
  • Juletræsfest for forældre

I børnehaven har vi:

  • Forårsfest
  • Lejr

De pædagogiske uddybninger og læringsperspektiverne i forhold til traditioner er under udarbejdelse og vil blive tilføjet løbende i løbet af året.

Ved undren og spørgsmål må I meget gerne kontakte personalet eller pædagogisk leder.