Stuer og grupper

I menuen under "Personale" finder I en beskrivelse af Børnehuset Nyvangs stuer og grupper.

Pr. 1. august 2015 sker der rokering af personalet, da vi bliver ét fælles hus.

Antallet af stuer ændres for børnehaven til at være 2 stuer + 1 storbørnsgruppe. Vuggestuen fortsætter med 3 stuer.

Stuerne i børnehaven og vuggestuen ændrer også navn pr. 1. august 2015.

Der sker ingen ændringer for Minigruppen og Familiestuen.