Solcreme

I dagtilbud Midt har vi udarbejdet en solpolitik, der beskriver, hvordan vi agerer i månederne april til september.