Vuggestuen

I vuggestuen er der ansat fem pædagoger og fire pædagogmedhjælpere. Endvidere er der ansat én køkkenmedarbejder.

Personalet er fordelt på følgende stuer:

Månen

Tanja Lundbøl, pædagog, 35 timer
Ann Andersen, pædagogmedhjælper, 34timer
Kate M. Jensen pædagog 30 timer

Solen

Karina Munch, pædagog, 32 timer
Susanne Møller, pædagog, 30 timer
Louise Golczyk, pædagogmedhjælper, 30 timer
Ditte B. Holmstrøm - Hansen, pædagog studerende 32,5 timer

Stjernen

Herdis Holm, pædagog, 31,5 timer
Stine Marie Svane, pædagog, 37 timer
Joan G Jacobsen, pædagogmedhjælper, 34 timer

Køkken

Eva, køkken, 25 timer

Vi modtager gerne studerende, og vi har endvidere tilknyttet elever fra Social- og Sundhedsskolen (PAU) samt 9. klasses elever i erhvervspraktik.