Børnehaven

I børnehaven er der ansat fem pædagoger og fire pædagogmedhjælpere. Endvidere er der ansat to køkkenmedarbejdere.

Personalet er fordelt på følgende stuer:

Regnbuen

Lis Brandt, pædagog, 35 timer
Charlotte Wittrup, pædagog, 37 timer
Eva Larsen, pædagogmedhjælper, 37 timer
Maja Pedersen , ansat til 15.9.2016 som vikar for Majbritt der er på efteruddannelse

Solstrålen

Hanne Pedersen, pædagog, 35 timer
Pernille B. Pedersen, pædagog, 37 timer
Pramila Chandiran, pædagogmedhjælper, 35 timer

Storebørnsgruppen

Lone Nielsen, pædagog, 37 timer
Jeanet Christensen, pædagogmedhjælper, 34 timer
Sofie Brink, pau, 31 timer ansat som vikar indtil 15.7.2016

Andet personale

Michelle Dietz, Ressourcepædagog 30 timer (på barsel) arbejder i hele Børnehuset Nyvang.
Vikar for Ressourcepædagog: Marlene Sejersen 30 timer

Vi modtager gerne studerende, og har endvidere tilknyttet elever fra Social- og Sundhedsskolen PAU samt 9. klasses elever i erhvervspraktik.