Personale

Vuggestuen

I vuggestuen er der ansat fem pædagoger og fire pædagogmedhjælpere. Endvidere er der ansat én køkkenmedarbejder.

Børnehaven

I børnehaven er der ansat fem pædagoger og fire pædagogmedhjælpere. Endvidere er der ansat to køkkenmedarbejdere.

Minigruppen

Minigruppen består af fem ansatte.

Familiestuen

Familiestuen har to pædagoger tilknyttet.