Personale

Vuggestuen

I vuggestuen er der ansat fem pædagoger og fire pædagogmedhjælpere. Endvidere er der ansat én køkkenmedarbejder.

Månen

 • Tanja Lundbøl, pædagog, 35 timer
 • Ann Andersen, pædagogmedhjælper, 34timer
 • Kate M. Jensen pædagog 30 timer

Solen

 • Karina Munch, pædagog, 32 timer
 • Susanne Møller, pædagog, 30 timer
 • Louise Golczyk, pædagogmedhjælper, 30 timer
 • Ditte B. Holmstrøm - Hansen, pædagog studerende 32,5 timer

Stjernen

 • Herdis Holm, pædagog, 31,5 timer
 • Stine Marie Svane, pædagog, 37 timer
 • Joan G Jacobsen, pædagogmedhjælper, 34 timer

Køkken

 • Eva, køkken, 25 timer

Vi modtager gerne studerende, og vi har endvidere tilknyttet elever fra Social- og Sundhedsskolen (PAU) samt 9. klasses elever i erhvervspraktik.

Børnehaven

I børnehaven er der ansat fem pædagoger og fire pædagogmedhjælpere. Endvidere er der ansat to køkkenmedarbejdere. 

Regnbuen

 • Lis Brandt, pædagog, 35 timer
 • Charlotte Wittrup, pædagog, 37 timer
 • Eva Larsen, pædagogmedhjælper, 37 timer

Solstrålen

 • Hanne Pedersen, pædagog, 35 timer
 • Pernille B. Pedersen, pædagog, 37 timer
 • Pramila Chandiran, pædagogmedhjælper, 35 timer

Storebørnsgruppen

 • Lone Nielsen, pædagog, 37 timer
 • Jeanet Christensen, pædagogmedhjælper, 34 timer

Andet personale

 • Michelle Dietz, Ressourcepædagog 30 timer (på barsel) arbejder i hele Børnehuset Nyvang.
 • Vikar for Ressourcepædagog: Marlene Sejersen 30 timer

Vi modtager gerne studerende, og har endvidere tilknyttet elever fra Social- og Sundhedsskolen PAU samt 9. klasses elever i erhvervspraktik.

Familiestuen

Familiestuen har to pædagoger tilknyttet.

 • Susanne Svendsen, pædagog, 33 timer
 • Mette Horup, pædagog, 33 timer