Børnehaven

Vi vægter højt at tage godt imod nye børn og forældre. Når nye børn kommer til os, tager forældre og medarbejder en snak om børnenes behov, og vi taler om en god indkøring for dit barn.

I børnehaven har vi fokus på omsorgen for det enkelte barn samt læring. Vi har aktiviteter på tværs af stuerne, f.eks fællessang én gang om måneden og aktiviteter på tværs af stuerne, hvor børnene er aldersopdelte, én gang ugentligt. Legepladsen er også et pædagogisk rum, hvor børns relationer er i fokus.

For de største af vores børn har vi selvfølgelig den kommende skole for øje. Vi tilbyder fra 1/9  - sommerferien det efterfølgende år en førskolegruppe for kommende skolebørn. Her tager vi udgangspunkt i de færdigheder og den læring, som skolen efterspørger - selvhjulpenhed, legeskrivning, bogstaver og tal med en legende indfaldsvinkel.

Siden er under udarbejdelse og i proces.