Pædagogisk fokus

I hele dagtilbud Midt har vi aftalemål, som skal afrapporteres til byrådet hver andet år. I disse år er det sociale kompetencer og sprog, som er i højsædet.

Det betyder ikke, at vi ikke beskæftiger os med andre kompetencer. Vi anvender læringsplanerne i det daglige og anvender metodiske fremgangsmåder for at sikre, at vi arbejder kvalitativt og pædagogisk med dette.

Læreplans temaerne er:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Randers Kommune har inklusion som et højt prioriteret område, og vi støtter op om dette. Vi har fulgt kommunens kompetenceløft på emnet via kursusforløb med en stor andel af vores pædagoger.

I dagtilbud MIDT har alle pædagoger ICDP, som er en ressource- og relationsbaseret tilgang i forhold til børnene.

Specifikke målsætninger og fokusser kan ses på underpunkterne på afdelingsniveau.

Vuggestuen Børnehaven