Om Børnehuset Nyvang

Vi byder alle børn og forældre velkommen til Børnehuset Nyvang, som er en integreret institution. Det betyder, at vi tilbyder pasning til børn i alderen 0-5 år.

Kære forældre

Når du har studeret denne hjemmeside, er det vores håb, at du/I har fået et indblik i husets pædagogiske praksis, dagsrytme, traditioner, forældresamarbejde, bestyrelsesarbejde samt husets visioner, mål og handlingsplan.

Vores udgangspunkt i det fremtidige samarbejde er:

  • at du er den vigtigste person i dit barns opvækst.
  • at du er ansvarlig for dit barns udvikling og opdragelse.

Vi vil gerne tage et medansvar og i samarbejde med dig gøre et stykke arbejde for dit barns trivsel og udvikling. Derfor håber vi på et godt samarbejde omkring dit barn.

For at dit barn og du som forælder hurtigst muligt skal føle sig tryg ved huset, aftaler personalet indbyrdes, hvem der skal være barnets primære voksen. Vi opfordrer til dialog om, hvordan jeres barn får den bedst tænkelige start i vores hus.

Børnehuset Nyvang er etableret i 1948 af boligforeningen 1940. Der har tidligere været flere forskellige institutioner i bygningen, men 1. januar 2014 blev vi etableret som et hus. I 2017, har byrådet besluttet at der bygges en ny institution på grunden hvor Nyvangs skolen har haft beliggenhed. Den bliver bygget i sammenhæng med Fremtidens plejehjem. Forventet ibrugtagning november 2017.

Børnehaven har tre stuer med forskellige børnetal - afhængig af stuernes størrelse. Stuerne er placeret således, at to stuer ligger på 1. sal, og en stue ligger i stueetagen.

Vuggestuen har tre stuer med ca. 13 børn på hver. I forbindelse med vuggestuen er der køkken, hvor vores køkkendame laver mad til børnene.

Børnehuset Nyvang er en integreret daginstitution med tre afdelinger:

  • Vuggestue
  • Børnehave  
  • Familiestue, som er et tværkommunalt tilbud til familier med behov for særlig tilrettelagt forløb.

Daginstitutionen er beliggende på fire forskellige adresser - Vidarsvej 32, 34 og 36 samt Gl. Hobrovej 34 D - men ligger samlet i et stort hus. Der er indgang til alle afdelinger fra de forskellige adresser.

På 1. sal ligger Familiestuen, som har plads til seks familier ad gangen.