Minigruppen

Minigruppen Nyvang har til huse i Børnehuset Nyvang, hvor vi har vores egen afdeling med egen gymnastik sal og legeplads.

Gruppen består af 6-8 børn i alderen 3-6 år med forskellige vanskeligheder, som i en kortere eller længere periode har brug for en særlig pædagogisk indsats, der kan være med til at lede barnets udvikling i en positiv retning.

I minigruppen har hvert barn en primær kontaktpædagog, som har den tætte forældrekontakt og som i samarbejde med forældrene udarbejder en handleplan og har det overordnet ansvar for arbejdet med denne. Det er også den primære pædagog som har samarbejdet med andre faggrupper fx PPR, fysioterapeut.

Vores pædagogiske hverdag tager udgangspunkt i det enkelte barns handleplan. Vores mål er at skabe en overskuelig og forudsigelig hverdag med afsæt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone, hvilket er med til at give barnet større overskud til at tilegne sig det, der er svært.

Vi er inspireret af TEACCH metoden og anvender elementer herfra i den pædagogiske praksis fx visuelle støttesystemer. Derudover anvender vi dele af andre metoder alt efter det enkelte barns behov.

Vores hverdag ligner meget en alm. Børnehaves. Vi har et fast uge skema med motorik, kreativ, tur dag som børnene indgår i, i små grupper alt efter behov. Vi har meget fokus på motorisk og sansemotorisk indlæring og laver derfor mange aktiviteter og forløb omkring dette. Det kan være forskellige former for fodbade(hårde, bløde, varme, kolde), massage, puste sæbebobler, lege med ”slim”, male med fingrene, forhindringsbane gennem hele gruppen osv. Efter spisning har alle børn stilletime, hvor de øver sig i at lege selv og kommer ned i gear.

Da vi har til huse i et hus med både vuggestue og børnehave og åbner fælles, har vi gode muligheder for at vores børn kan spejle sig i ”alm” børn og på sigt inkluderes i enkelte aktiviteter eller på legepladsen. Vi bruger også at invitere nogle børn ned til os og lege, så vores børn er i trygge rammer. Vi deltager i fælles aktiviteter i forbindelse med forskellige traditioner i det omfang at vores børn kan rumme det.