Forældreråd

Forældrerådet i Børnehuset Nyvang d. 1. oktober 2017 - 30. september 2018. Forældrerådet består af forældre fra alle fire afdelinger i Børnehuset Nyvang, som sammen repræsenterer institutionen som helhed.

I forældrerådet diskuterer vi relevante emner, som kan have indflydelse på vores børns hverdag.

Vi ønsker at være børnenes stemme, og forældrerådet giver os mulighed for at kommunikere med både ledelse og medarbejdere.

Forældrerådet afholder møder i forbindelse med bestyrelsesmøderne, således vi kan få relevante emner med på bestyrelsesmøderne.

Referaterne af vores møder vil blive hængt op i de fire afdelinger - se vores i menuen til højre, hvor du også kan finde vores vedtægter.

Forældrerådet

  • Tatjana Østergaard Sørensen
  • Anne-Sophie Yde
  • Christine Jensen
  • Naymo Abdi
  • Morten Nielsen

Suppleanter

 

Bestyrelsesmedlem i Dagtilbud Midt

Tatjana Østergaard Sørensen