Forældreråd

Forældrerådet i Børnehuset Nyvang d. 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Forældrerådet består af forældre fra alle fire afdelinger i Børnehuset Nyvang, som sammen repræsenterer institutionen som helhed.

I forældrerådet diskuterer vi relevante emner, som kan have indflydelse på vores børns hverdag.

Vi ønsker at være børnenes stemme, og forældrerådet giver os mulighed for at kommunikere med både ledelse og medarbejdere.

Forældrerådet afholder møder i forbindelse med bestyrelsesmøderne, således vi kan få relevante emner med på bestyrelsesmøderne.

Referaterne af vores møder vil blive hængt op i de fire afdelinger - se vores i menuen til højre, hvor du også kan finde vores vedtægter.

Forældrerådet

Stina Jørgensen Arora
Jane Gundlund Kristensen
Minella Dervisevic Talic
Ellen Margrethe Bang
Rebecca Sine Schmidt

Suppleanter

Alexander Gyldelsten Jahn
Malene Pedersen

Bestyrelsesmedlem i Dagtilbud Midt

Forældrerådet arbejder på at finde en formand