Minigruppen

Hele huset åbner sammen kl. 6.30 i minigruppens/loppernes køkken, hvor de børn, som kommer inden 7.30, kan få morgenmad, hvis der er behov for dette. Kl. 7.30 går de andre afdelinger "hjem" til deres forskellige steder.

Kl. 7.00 møder der et personalemedlem ind fra gruppen.

Kl. 7.30 - 9.00: Børnene bliver fordelt forskellige steder i minigruppen. Der bliver taget imod børn og sagt farvel til forældre. Børnene leger, lægger puslespil, læser bøger m.m.

Kl. 9.00 - 11.00: Der bliver tilbudt forskellige aktiviteter tilpasset det enkelte barn. Det kan være lege i en mindre gruppe med tæt voksen guidning, aktiviteter på legeplads, motorikaktiviteter, ture ud af huset m.m.

Kl. 11.00 - 12.00: Børnene spiser deres medbragte madpakker i mindre grupper.

Kl. 12.00 -13.00: Stilletime. Børnene sidder individuelt og leger med forskellige ting - lytter til historier på CD, lægger puslespil, spiller computer eller leger med bestemte ting. Denne time styres af et individuelt skema tilpasset den enkeltes behov.

Kl. 13.00 - 14.00: Legeplads. Enten er alle børn på minigruppens egen legeplads, eller også fordeles de i mindre grupper rundt på Børnehuset Nyvangs øvrige legepladsområde.

Kl. 14.00 - 14.30: Børnene spiser deres medbragte eftermiddagsmad i mindre grupper.

Kl. 14.30 - lukketid: Børnene leger, og der tilbydes mindre aktiviteter. Derudover bliver der sagt farvel og på gensyn til børn og forældre.