Børnehuset Nyvang

Børnehuset Nyvang er en integreret institution, der tilbyder pasning til børn i alderen 0-5 år.

Når du har studeret denne hjemmeside, er det vores håb, at du/I har fået et indblik i husets pædagogiske praksis, dagsrytme, traditioner, forældresamarbejde, bestyrelsesarbejde samt husets visioner, mål og handlingsplan. Vores udgangspunkt i det fremtidige samarbejde er:

 • at du er den vigtigste person i dit barns opvækst.
 • at du er ansvarlig for dit barns udvikling og opdragelse.

Vi vil gerne tage et medansvar og i samarbejde med dig gøre et stykke arbejde for dit barns trivsel og udvikling. Derfor håber vi på et godt samarbejde omkring dit barn.

For at dit barn og du som forælder hurtigst muligt skal føle sig tryg ved huset, aftaler personalet indbyrdes, hvem der skal være barnets primære voksen. Vi opfordrer til dialog om, hvordan jeres barn får den bedst tænkelige start i vores hus.

Dagligdagen

Børnehuset Nyvang er en integreret daginstitution med tre afdelinger:

 • Vuggestue
 • Børnehave  
 • Familiestue, som er et tværkommunalt tilbud til familier med behov for særlig tilrettelagt forløb.

Børnehaven har tre stuer med forskellige børnetal - afhængig af stuernes størrelse. Stuerne er placeret således, at to stuer ligger på 1. sal, og en stue ligger i stueetagen.

Vuggestuen har tre stuer med ca. 13 børn på hver. I forbindelse med vuggestuen er der køkken, hvor vores køkkendame laver mad til børnene.

Vuggestuen

Hele huset åbner sammen kl. 6.30 i minigruppens/loppernes køkken, hvor de børn, som kommer inden kl. 7.30, kan få morgenmad, hvis der er behov for dette.

 • Kl. 7.30 møder der et personalemedlem ind fra hver stue, og børnene bliver fordelt. Der bliver taget imod børn og sagt farvel til forældre. Børnene leger, lægger puslespil, læser bøger m.m.
 • Kl. 8.30: Der serveres der lidt frugt/brød og vand.
 • Kl. 9.00 - 10.30 foregår der forskellige aktiviteter. Det kan være motorik i vores kælder, aktiviteter på vores legeplads, ture ud af huset og sproggruppe.
 • Kl 10.30 - 12.00: Der spises det veltilberedte mad. Derefter puttes børnene.
 • 12.00 - 13.30: De små, som har sovet om formiddagen, er oppe, og der mades, pusles og leges med dem. Der afvikles samtidig pauser for personalet og afholdes stuemøder m.m.
 • 13.30 - 14.30: Der serveres eftermiddagsmad.
 • 14.30 - lukketid: Der leges på stuen. Måske går man på legepladsen. Der bliver sagt farvel og på gensyn i morgen til børn og forældre.

Børnehaven

 • Hele huset åbner sammen kl. 6.30 i minigruppens/loppernes køkken, hvor de børn, som kommer inden 7.30, kan få morgenmad, hvis der er behov for dette.
 • Kl. 7.30 møder der et personalemedlem ind fra hver stue, og børnene bliver fordelt. Der bliver taget imod børn og sagt farvel til forældre. Børnene leger, lægger puslespil, læser bøger m.m.
 • Formiddag: I løbet af formiddagen afholdes der samlinger, og der laves forskellige pædagogiske aktiviteter, ture ud af huset m.m.
 • Kl. 11.00: Børnene spiser deres medbragte madpakker. De fleste dage gøres der klar til at gå på legepladsen.
 • Kl. 12.00- 13.30: Børnene er på legepladsen, og personalet afholder deres pauser eller stuemøder m.m.
 • Kl. 13.30 - 14.30: Børnene spiser eftermiddagsmad.
 • Kl. 14.30 - Lukketid: Børnene leger på stuen, og små aktiviteter bliver måske sat igang. Derudover bliver der sagt farvel og på gensyn til børn og forældre.
Kontakt og åbningstider

Børnehuset Nyvang
Gl. Hobrovej 34 D
8920 Randers NV

Hovednummeret er: 8915 9370
E-mail til Børnehuset: boernehuset.nyvang@randers.dk 

Pædagogisk leder

Karen Lis Holdgaard Rasmussen 
2383 2208
Karen.Lis.Holdgaard.Rasmussen@randers.dk

Børnehaven

Storebørnsgruppen 
Solstrålen
Regnbuen
5133 1652
2979 8793
5133 2919

Vuggestuen

Sol
Måne
Stjerne 
2963 7459
5133 1413
5133 1454

Familiestuen

Susanne 
Tenna 
4048 6448
4048 6449

Åbningstider

Mandag  
Tirsdag
Fredag 
kl. 6.30 - 16.30
kl. 6.30 - 17.00
kl. 6.30 - 16.00


Børnehuset Nyvang er etableret i 1948 af boligforeningen 1940. Der har tidligere været flere forskellige institutioner i bygningen, men 1. januar 2014 blev vi etableret som et hus. I 2017, har byrådet besluttet at der bygges en ny institution på grunden hvor Nyvangs skolen har haft beliggenhed. Den bliver bygget i sammenhæng med Fremtidens plejehjem. Forventet ibrugtagning november 2017.

 

Praktiske oplysninger

Frokostordning

Vuggestuen

Vi har i vuggestuen ansat en køkkendame, som laver mad til vuggestuebørnene. Der bliver serveret varm mad flere gange ugentligt. Enkelte dage serveres der rugbrød.

Vores køkkendame er uddannet køkkenassistent og laver mad, som er tilpasset kostrådene. Der bliver lavet mad til de helt små, som spises, når deres behov er for dette.

Børnehaven

Pr. 1. januar 2015 blev der indført frokostordning i børnehaven. Vi får leveret mad fra Fru Hansens Kælder.

Børnene medbringer selv mad til kl. 9, hvis forældrene vurderer, at børnene har brug for det. Der medbringes ét stk. frugt til om eftermiddagen, hvor institutionen serverer brød til.

Ankomst og afhentning

Goddag

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Nyvang, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer.

Vi hjælper gerne børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til deres barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det. Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

HUSK AT SÆTTE BRIKKEN PÅ "GÅ HJEM TAVLEN".

Det er vigtigt, du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt.

Det kan være, at barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien. Det kan være, at far og mor skal flytte fra hinanden, sygdom og dødsfald i den nære familie m.m.

Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide. Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg.

Farvel

Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du orienterer dig på tavlerne ved stuen for at se, om der er kommet nye oplysninger om aktiviteter.

Her kan du som regel også læse lidt om, hvad dagen har indeholdt, og du kan altid spørge om, hvordan dagen er gået. Vi vil forsøge at fortælle, hvis der har været nogle ting, det er vigtigt for dig at vide, f.eks. om dit barn har været ekstra glad, ked af det, hostet, slået sig o.l.

Og sidst, men ikke mindst:

Når du bringer/henter dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, at du lader din mobiltelefon blive i lommen. Det siger vi ikke for at være skrappe/sure, men fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

Påklædning

Vi forventer, at dit barn har tøj med der passer til årstiden. Vi vil også gerne, at I sørger for ekstra skiftetøj til barnet. Barnet skal altid have bleer og et sæt skiftetøj, som er passende til årstiden, liggende i vuggestuen. Vi forventer, at dit barn har rent og behageligt tøj på, som det kan bevæge sig i, og som må blive brugt og blive beskidt. Det er forældrenes ansvar, at tøjet er alderssvarende, og at der er tøj nok til barnet. Om sommeren har barnet shorts, T-shirts (korte og langærmede), sandaler og solhat.

Om vinteren er det flyverdragt, hue, vanter (uden fingre) og vandtætte støvler.

Der må ikke være snore i barnets tøj pga. fare for kvælning. Der skal være tøj svarende til vejret, da vi altid går ud - uanset vejr og vind!

Det er en god ide, at der altid er hjemmesko i garderoben samt regntøj/gummistøvler. HUSK navn i alt tøj, da vi ellers har rigtig svært ved at finde det, hvis det bliver væk. HUSK at tømme barnets garderobe HVER fredag, så rummene kan blive gjort rene.

Solcreme

I dagtilbud Midt har vi udarbejdet en solpolitik, der beskriver, hvordan vi agerer i månederne april til september.

Legetøj

I vuggestuen må I gerne medbringe legetøj, men vi vil opfordre til at tage en snak med personalet på stuen, da reglerne kan variere over tid. Dog er det altid jer som forældre, der er ansvarlige for det medbragte legetøj, og der ydes ikke erstatning, hvis det bliver væk eller går i stykker. Er legetøjet væk ved afhentning, kan det være svært for personalet at finde tid til at lede efter dette - derfor ser vi det primært som en forældreopgave.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste opvækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Et barns søvnfase tager mindst en time, og derfor vækker vi ikke børn, som har sovet i en kortere periode end dette. Nogle børn kan have brug for to søvnfaser i løbet af én middagssøvn, og andre kan have behov for at sove to gange i løbet af en dag - måske med én søvnfase pr. gang. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår børn skal puttes, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og putter, når vi som voksne kan se, at det har brug for at sove eller hvile.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes, end det plejer.

Vi udleverer en lille pjece fra "ScannSleep" med fakta om små børns søvn til alle nye indmeldte børn.

Mere information om børn og søvn findes på ScanSleeps hjemmeside

Sygdom og fravær

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almene tilstand ikke er ok.

Børnene må komme i institutionen igen, når de kan deltage i institutionens hverdagsliv.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens vejledning om syge børn

Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt. Så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. Desuden har vi også brug telefonnummeret til barnets læge.

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge eller tandlæge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akutsituation, kører vi sammen barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne, at I kontakter os pr. telefon 8915 9217 eller informerer os, hvis barnet ikke kommer en dag, uanset om det er sygt eller bare holder en fridag.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af institutionerne - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Læs om Sundhedsstyrelsens anbefaling på området

Familiestuen

Et af tilbuddene til børnehavebørn er Familiestuen. Tilbuddet er målrettet børn i alderen 3-6 år, der ikke trives lige nu. Det kan f.eks. være børn, som har svært ved:

 •          at lade de voksne bestemme og indordne sig under regler og normer.
 •          at være med og blive i de aktiviteter, der er i børnehaven.
 •          at sidde stille og koncentrere sig i forskellige situationer.
 •          at være sammen med de andre børn og indgå i venskaber.

Ideen med Familiestuen er at skabe en bedre trivsel for barnet gennem opbakning og positiv feedback. Dette sker i et tæt samarbejde mellem barnet, forældrene, primærpædagogen i barnets børnehave og Familiestuen. Forløbet vil som udgangspunkt vare i 12 uger to eftermiddage om ugen, mandage og torsdage, hvor mindst en af barnets forældre (evt. på skift) og barnet deltager. Der er plads til seks familier ad gangen.

Primærpædagogen har en central rolle i forløbet, og opgaven består i at være støttende og iagttage barnets adfærd og forandringer i børnehaven. Familiestuen er et frivilligt tilbud, som børnehave og forældre kan tage direkte kontakt til.

Se brochuren for Familiestuen

Print-venlig udgave af brochuren

Personale

Vuggestuen

I vuggestuen er der ansat fem pædagoger og fire pædagogmedhjælpere. Endvidere er der ansat én køkkenmedarbejder.

Månen

 • Tanja Lundbøl, pædagog, 35 timer
 • Ann Andersen, pædagogmedhjælper, 34timer
 • Kate M. Jensen pædagog 30 timer

Solen

 • Karina Munch, pædagog, 32 timer
 • Susanne Møller, pædagog, 30 timer
 • Louise Golczyk, pædagogmedhjælper, 30 timer
 • Ditte B. Holmstrøm - Hansen, pædagog studerende 32,5 timer

Stjernen

 • Herdis Holm, pædagog, 31,5 timer
 • Stine Marie Svane, pædagog, 37 timer
 • Joan G Jacobsen, pædagogmedhjælper, 34 timer

Køkken

 • Eva, køkken, 25 timer

Vi modtager gerne studerende, og vi har endvidere tilknyttet elever fra Social- og Sundhedsskolen (PAU) samt 9. klasses elever i erhvervspraktik.

Børnehaven

I børnehaven er der ansat fem pædagoger og fire pædagogmedhjælpere. Endvidere er der ansat to køkkenmedarbejdere. 

Regnbuen

 • Lis Brandt, pædagog, 35 timer
 • Charlotte Wittrup, pædagog, 37 timer
 • Eva Larsen, pædagogmedhjælper, 37 timer

Solstrålen

 • Hanne Pedersen, pædagog, 35 timer
 • Pernille B. Pedersen, pædagog, 37 timer
 • Pramila Chandiran, pædagogmedhjælper, 35 timer

Storebørnsgruppen

 • Lone Nielsen, pædagog, 37 timer
 • Jeanet Christensen, pædagogmedhjælper, 34 timer

Andet personale

 • Michelle Dietz, Ressourcepædagog 30 timer (på barsel) arbejder i hele Børnehuset Nyvang.
 • Vikar for Ressourcepædagog: Marlene Sejersen 30 timer

Vi modtager gerne studerende, og har endvidere tilknyttet elever fra Social- og Sundhedsskolen PAU samt 9. klasses elever i erhvervspraktik.

Familiestuen

Familiestuen har to pædagoger tilknyttet.

 • Susanne Svendsen, pædagog, 33 timer
 • Mette Horup, pædagog, 33 timer
Traditioner

I Børnehuset Nyvang holder vi meget af traditioner. Traditioner er med til at binde vores kultur sammen og har en god sammenhængsvirkning i vores samfund.

Fødselsdage

Vi fejrer altid barnet, når det har fødselsdag, med sang. Forældre er velkomne til at tage en ting med f.eks frugt, slikkepinde, flødeboller, boller eller lignende med. Når børnene har fødselsdag, fejrer vi det på stuen eller bliver inviteret hjem til fødselaren. Det kan enten være hele stuen eller en lille gruppe.

Vi holder fødselsdage mange gange om året, hvorfor vi fraråder at medbringe kage og lign. Vi har i perioder børn der slet ikke kan tåle farve- og tilsætningsstoffer m.m., og vi anbefaler, at I som forældre snakker med personalet inden.

Af fælles traditioner som vi har i hele huset er: 

 • Fastelavn
 • Påsken
 • Skt. Hans
 • Jul
 • Bedsteforældredag i forbindelse med jul

I vuggestuen har vi endvidere:

 • Sommerfester
 • Juletræsfest for forældre

I børnehaven har vi:

 • Forårsfest
 • Lejr

De pædagogiske uddybninger og læringsperspektiverne i forhold til traditioner er under udarbejdelse og vil blive tilføjet løbende i løbet af året.

Ved undren og spørgsmål må I meget gerne kontakte personalet eller pædagogisk leder.

Pædagogisk fokus

I hele dagtilbud Midt har vi aftalemål, som skal afrapporteres til byrådet hver andet år. I disse år er det sociale kompetencer og sprog, som er i højsædet.

Det betyder ikke, at vi ikke beskæftiger os med andre kompetencer. Vi anvender læringsplanerne i det daglige og anvender metodiske fremgangsmåder for at sikre, at vi arbejder kvalitativt og pædagogisk med dette.

Læreplans temaerne er:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Randers Kommune har inklusion som et højt prioriteret område, og vi støtter op om dette. Vi har fulgt kommunens kompetenceløft på emnet via kursusforløb med en stor andel af vores pædagoger.

I dagtilbud MIDT har alle pædagoger ICDP, som er en ressource- og relationsbaseret tilgang i forhold til børnene.

Specifikke målsætninger og fokusser kan ses på underpunkterne på afdelingsniveau.

Nyheder

Førskolebørn til Vestervangsskolen

Til forældre med førskolebørn til Vestervangsskolen - se indbydelse til et arrangement på skolen d. 3. marts 2016 kl. 17.00.

Børneintra

Vi har fået indført Børneintra i hele Randers Kommune. Det vil sige, at al information, tilmelding, afhentning o.a. kommer til at foregå på denne måde.

Ny institution

I 2017 flytter vi til ny institution. Randers byråd har besluttet, at der på grunden hvor Nyvangsskolen er, skal bygges en ny daginstitution i forbindelse med Fremtidens plejehjem. Vi forventer at kunne flytte november 2017.

 

Forældreråd

Forældrerådet i Børnehuset Nyvang d. 1. oktober 2017 - 30. september 2018. Forældrerådet består af forældre fra alle fire afdelinger i Børnehuset Nyvang, som sammen repræsenterer institutionen som helhed.

I forældrerådet diskuterer vi relevante emner, som kan have indflydelse på vores børns hverdag.

Vi ønsker at være børnenes stemme, og forældrerådet giver os mulighed for at kommunikere med både ledelse og medarbejdere.

Forældrerådet afholder møder i forbindelse med bestyrelsesmøderne, således vi kan få relevante emner med på bestyrelsesmøderne.

Referaterne af vores møder vil blive hængt op i de fire afdelinger - se vores i menuen til højre, hvor du også kan finde vores vedtægter.

Forældrerådet

 • Tatjana Østergaard Sørensen
 • Anne-Sophie Yde
 • Christine Jensen
 • Naymo Abdi
 • Morten Nielsen

Suppleanter

 

Bestyrelsesmedlem i Dagtilbud Midt

Tatjana Østergaard Sørensen

Studerende i Nyvang

I Børnehuset Nyvang har vi løbende studerende fra VIA University College.

Her kan du hente Børnehuset Nyvangs praktikbeskrivelse