Børnehuset Lindehuset

Børnehuset Lindehuset og legeplads ligger i midtbyen og er etableret i en gammel sygehuspark.

På nærlegepladsen står fire store kejserlind fra midten af 1800-tallet.  En af betingelserne ved etableringen af hus og legeplads var, at disse træer fra den gamle sygehuspark blev bevaret. Derfor blev navnet: Børnehuset Lindehuset.

Når institutionen åbner møder vuggestuebørnene ind på vand og børnehavebørnene ind på jord. Vi prioriterer at sige godmorgen til børn og forældre, og vi kan modtage/give beskeder til hinanden.Ingen forældre må gå uden at sige farvel, og det gælder også, selv om barnet bliver ked af det. Husk du altid kan ringe og spørge, hvordan det går.

Vi går på egen stue mellem kl. 07.00 og kl. 07.15, hvor der mødt en voksen fra hver gruppe.

Ca. kl. 15.50-16.00 lukkes 2 stuer. Børnene samles i en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe eller på legepladsen.

Lindehuset er i to etager. I stueetagen ligger alle personalerum samt den børnehavegruppe, der hedder Ild. På 1. sal ligger de to vuggestuegrupper Vand og Vind, samt den børnehavegruppen Jord.

Det er også på 1. sal, vi har køkken og et lille alrum. Der er elevator, men vi synes, det er en god ide, at børnene øver sig i at gå på trapper, så det er kun, når vi skal flytte større ting, at vi bruger elevatoren.

Legeplads

Institutionens nærlegeplads og en legeplads udenfor skal fremstå som en helhed og er anlagt med temaet "Randers, byen og åen". Dette er et vinderprojekt fra en legepladskonkurrence udskrevet af Statens Kunstfond og vundet af landskabsarkitekter fra Roskilde.

Vi har fået sat hegn op, så det kun er Lindehuset, der har adgang til begge legepladser.

Vi har en rigtig dejlig legeplads, hvor børnene har mulighed for at bruge både krop og sjæl.

Her er plads til leg i små grupper, fælles aktiviteter, der udfordrer motorikken, fangeleg, at ligge på græsset og kigge på skyerne og meget mere.

Vi har også rigtig meget plads på græsarealerne bagved, og vi har mulighed for at åbne/lukke lågen fra vores egen legeplads alt efter, hvilke aktiviteter der skal foregå.

Legepladsen bruges også til planlagte aktiviteter, f.eks. forårsuge, gymnastik o.l.

Ankomst

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Lindehuset, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer. Vi hjælper gerne børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til sit barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det. Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

Husk hjemmefra at have registreret i AULA, hvornår dit barn kommer og går. Det er vigtigt at I noterer hvis det er andre end forældrene som henter barnet. Vi udleverer ikke barnet, hvis der ikke er givet besked om, at det skal hentes af andre.

Det er vigtigt, du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt. Det kan være, barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien.

Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide. Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg.

Afhentning

Vi vil forsøge at fortælle, hvis der har været nogle ting, der er vigtige for dig at vide, f.eks. om dit barn har været ekstra glad, ked af det, hostet, har slået sig o.l.

Og sidst, men ikke mindst: Når du bringer/henter dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, du lader din mobiltelefon blive i lommen. Det siger vi ikke for at være skrappe/sure, men fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

Påklædning

Praktisk påklædning er tøj, dit barn kan røre sig i, og som kan tåle at blive snavset. Tøjet skal holde til at kunne blive vasket mange gange, specielt regntøj og flyverdragter.

Praktisk tøj er noget, der er let for barnet at tage af/på og let for personalet at håndtere. Måske er det svært at forestille sig, hvor lang tid det tager, hvis vi skal snøre 20 børns sko, når vi skal ud, og, endnu værre, snøre dem op, når vi kommer ind, og snørebåndene er gået i hårdknude.

Børnene skal øve sig i at blive selvhjulpne, og det er nemt at få en "lille sejr", når tøj og fodtøj er forholdsvis let at tage på. Du kan altid spørge personalet til råds, hvis du er i tvivl. Der må aldrig være snore i dit barns tøj. Giv aldrig dit barn tøj på, der ikke må blive snavset, og bliv aldrig irriteret, når dit barns tøj er snavset. Glæd dig i stedet over, at du har et barn, der er nysgerrigt og udforsker verden.

Hver fredag skal børnenes garderober tømmes helt.

Solcreme

I dagtilbud Midt har vi udarbejdet en solpolitik, der beskriver, hvordan vi agerer i månederne april til september. I Børnehuset Lindehuset forventer vi i sommermånederne, at barnet er smurt ind i solcreme, inden det kommer i institutionen. Vi smører børnene ind igen til middag (børnehavebørn) og kl. 14 (vuggestuebørn) hvis vi går ud.

Legetøj

I Lindehuset har vi besluttet, at børn ikke må medbringe legetøj hjemmefra.

Begrundelserne for dette er bl.a., at:

 • børnene bliver kede af det, hvis deres legetøj går i stykker eller bliver væk.
 • børnene forsøger at "købe" hinanden med legetøj
 • legetøjet fylder meget i rummet.
 • legetøjet er ikke beregnet til mange børns brug.

Undtagelsen herfra er, at nye børn kan medbringe et krammedyr eller lignende, indtil de føler sig trygge i gruppen.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste opvækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Et barns søvnfase tager mindst en time, og derfor vækker vi ikke børn, som har sovet i en kortere periode end dette. Nogle børn kan have brug for to søvnfaser i løbet af én middagssøvn, og andre kan have behov for at sove to gange i løbet af en dag - måske med én søvnfase pr. gang. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår børn skal puttes, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og putter, når vi som voksne kan se, at det har brug for at sove eller hvile.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes, end det plejer.

Vi udleverer en lille pjece med vores søvnpolitik til alle nye indmeldte børn.

Syge børn har det bedst hjemme i trygge rammer. Derfor er det vigtigt, at et sygt barn ikke kommer i daginstitution, og da vi er mange børn og voksne sammen i mange timer, er smitterisikoen stor.

Et barn er sygt, hvis det kan smitte andre og må først modtages, når det kan følge en normal hverdag.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens folder om smitsomme sygdomme hos børn

Hvis et barn bliver syg i løbet af dagen, vil vi derfor ringe til jer og bede jer hente barnet.

Skulle der akut opstå en situation, hvor barnet skal på skadestuen, og vi vurderer, at vi ikke kan vente på, at I forældre kommer og henter barnet, tager vi en taxa derop, og der vil være en i personalegruppen, der kontakter jer.

Vi bliver på skadestuen, til I når frem.

Vi ved godt, det kan være vanskeligt for jer forældre at blive ringet op på arbejde, og vi vurderer selvfølgelig altid grundigt, om det er nødvendigt, og vejer det op mod hensynet til barnet og de øvrige børn og voksne på stuen, og vi forventer, at I hurtigst mulig kommer og henter barnet.

Lav eventuelt en aftale med nogen, som barnet kender, såfremt I ikke selv har mulighed for at hente barnet.

Når barnet er sygt, er det vigtigt I skriver barnet syg på AULA. Gerne så tidlig som muligt og senest kl. 08.00. Husk at skrive på AULA hver morgen, så længe jeres barn er syg. Send gerne en besked om hvad barnet fejler, så vi kan vurder om det er noget de andre forældre skal orienteres om.

Hvis jeres barn holder ferie eller tager en fridag er det også vigtigt at I skriver det på AULA så tidligt som muligt og senest kl. 08.00, så vi ikke går og venter på barnet.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af institutionerne - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Børnehuset Lindehuset
Slyngborggade 8
8900 Randers C

Telefon: 8915 9710
E-mail: Lindehuset@randers.dk

Pædagogisk leder
Lone Taasti

 

Vind 2979 8730
Vand 2979 8670
Jord 2145 5385
Ild 2979 8676
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Dagligdagen i vuggestuerne

Vi er på vandstuen indtil kl. 07.00, hvorefter vi deler os.

Kl. 7.30-10.30: Leg og aktiviteter (planlagte eller spontane)

Kl. 10.30: Spisning

Kl. 11.00-12.00: Vi gør os klar til middagssøvnen.

Kl. 12.00-13.30: De fleste børn sover, mens de, der er oppe, hygger på stuen.

Kl. 13.40-14.00: Vi gør os klar til at spise eftermiddagsmad.

Kl. 14.00-16.00: Leg ude eller inde.

Kl. 16.00-16.45: De sidste vuggestuebørn samles i en af vuggestuegrupperne.

Der er angivet ca. tidspunkter.

Skiftetøj, bleer og evt. sut

På badeværelserne har børnene to kasser med deres navn på. I den ene skal der ligge skiftetøj, så barnet kan få skiftet tøj fra inderst til yderst, og i den anden skal der ligge medbragte almindelige bleer.

Bruger barnet sut, medbringes sådan én. I skal selv sørge for renholdelse og udskiftning. Vi vil gerne have navn på og en ekstra sut i tøjkassen.

Aktiviteter

Stuerne arbejder på tværs og stuevis i de daglige aktiviteter. Det kan være både musiske, kreative og motoriske aktiviteter. Vi arbejder i små grupper, hvor børnene er inddelt efter NUZO (nærmeste zone for udvikling).

Overgang til børnehave

Den sidste måned barnet går i vuggestue kommer det på besøg i den børnehavegruppe den skal starte i. Først med en kendt voksen fra stuen og der efter en times tid alene for til sidst at slutte af med at spise frokost der. Hver 2. fredag året rundt kommer de ældste børn på besøg i børnehaverne sammen med en voksen.

Kost i vuggestuen

Der er madordning i vuggestuerne. Børnene får formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad, baseret på så meget økologiske råvarer som muligt. Ugekostplanen hænger ved køkkenet. Vi følger Dagtilbud Midts kost- og sukkerpolitik, og serverer ikke kage og slik for børnene. Der laves madpakker, når der er ture ud af huset.

Hvis dit barn skal havde diætmad, skal det være lægeligt begrundet.

Fælles busser i Dagtilbud Midt:

I Dagtilbud Midt har vi 2 minibusser. Vi kører med 7 børn og 2 voksne.

Mål

Det er vores mål:

 • at lære børnene at passe på naturen (både dyr og planter)
 • at børnene bliver fortrolige med at færdes i naturen og smage på "den" (f.eks. blåbær, friske bøgeblade og skovsyre m.m.)
 • at børnene får stimuleret deres sanser og motorik
 • at børnene oplever årstiderne skifte

 

Fælles for børnehaverne

Vi har to børnehavegrupper fordelt på to stuer, der arbejder meget på tværs af de to grupper. Vi passer bl.a. hinandens børn, hvis en voksen er optaget af møder eller lignende.

Skoleferieperioder

I alle skoleferieperioder slås stuerne sammen, og vi laver fælles aktiviteter.

Daglige aktiviteter

Om formiddagen deles børnene i mindre grupper med en voksen, hvor der laves forskellige aktiviteter.

Vi er ude på legepladsen hver dag. 

Børnene øver sig i at blive selvhjulpne, og det betyder, at det kan tage lang tid at få f.eks. regnbukser og støvler på, men når det endelig lykkes, har barnet vundet en lille sejr og er vældig stolt. Ligeledes arbejder vi på, at børnene selv klarer toiletbesøg, men med hjælp fra voksne, så de selv kan klare toiletbesøg, når de starter i skole.

Vi lærer også børnene, at det er vigtigt, at de husker at vaske hænder.

Hver dag skiftes børnene til at hjælpe med at dække bord.

Børnene øver sig i at hælde mælk/vand op, og de sætter selv tallerkner og krus tilbage på rullebordet.

Der er madordning i børnehaverne. Børnene får formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Vi følger Dagtilbud Midts sukkerpolitik og serverer ikke kage og slik for børnene. Der laves madpakker, når der er ture ud af huset.

Vi finder det vigtigt, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Osv.

Respekt - Venskaber - Medbestemmelse

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres plads i omgivelserne at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til samt sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt (kropssprog).

Ligeledes lægger vi stor vægt på, at børnene udvikler selvværd. Selvværd er, at man har overskud, føler glæde og nyder samvær med andre. Det er vigtigt, at børnene får lov til at være nøjagtig, som de er, og bliver respekteret for det - og at det er i orden at have de følelser, som man har. Man må gerne blive sur, gal og ked af det - og give udtryk for det. Vi voksne skal være der til at trøste og støtte. Det er vitalt, at vi voksne "gider" børnene og kan rumme dem til enhver tid. At vi kan rumme voldsom vrede, gråd, utilpashed osv. - og ikke kun magter at forholde os til glade børn. Børn skal tages alvorligt, og deres spørgsmål, initiativer og leg skal have rum og mulighed for at kunne tilgodeses i så stort et omfang som muligt. Jo mere selvtillid og selvværd børnene har, jo lettere kan de lytte til både egne og andres behov.

Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre.

Vi vil gerne udvikle børnenes sociale kompetencer. Børnene kan i stor udstrækning selv vælge, hvad de vil lave, og hvilke aktiviteter/lege de har lyst til at gå i gang med. Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv og til deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme. Vi stiller også krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige, vil børnene kunne honorere dem, "vokse" og dermed få selvværd.

For det enkelte barn betyder det:

 • Jeg er noget i mig selv.
 • Det jeg kan, er noget særligt.
 • De voksne interesserer sig for mig.
 • De andre lærer af mig.
 • Jeg lærer af andre.
 • Jeg tør prøve noget nyt.
 • Se, hvad jeg kan.
 • Jeg tør mere.

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, idet nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling, - det at kunne undersøge, opleve og eksperimentere.

Vi pædagoger skal støtte børnene i deres udvikling. Børnene øver sig og øver sig i nye ting. Det er af stor betydning, at vi voksne lader børnene selv nå frem til nogle erkendelser, så lysten til at lave forsøg, være eksperimenterende og nysgerrige bevares.

Vi vil give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder såvel intellektuelt og motorisk som kreativt gennem de aktiviteter, som vi tilbyder dem. Færdigheder giver selvværd/selvtillid. Et barn "vokser", når det opdager, at det kan noget nyt. Det kan være lige fra selv at tage tøj på til det at klatre op i et træ. Derudover er det væsentligt for os at give børnene ny inspiration, så de får oplevelser, der både giver glæde i øjeblikket, men også oplevelser, som vækker deres interesse og giver dem lyst til at beskæftige sig yderligere med disse ting.

I Lindehuset arbejder vi med en anerkendende og inkluderende tilgang til børn og voksne.

Lindehuset arbejder fast med ICDP. Alle pædagogerne har været på kursus i dette.

Vi  har indgået i et forsknings projekt "VIDA", som var iværksat af socialministeriet. Projektet foregik fra 2010-13.

Fokus var bl.a. på udsatte børns trivsel og deres muligheder for læring.

Det har givet personalet viden om, hvordan vi arbejder med trivsel, læring og inklusion.

Derfor øver vi os i at lave SMTTE-modeller på særligt tilrettelagte aktiviteter.

Bogstaverne står for sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering.

På den måde får personalet et fælles udgangspunkt for det pædagogiske arbejde, og der kan reflekteres undervejs i forløbet for at se, om man er på rette spor.

Dagtilbud Midt har fokus på inklusion, som er vores aftalemål med kommunen. Derudover arbejder vi med læreplanstemaet udvikling af børnenes sociale og sproglige kompetencer.

Det gør vi på forskellige måder, f.eks. særlig tilrettelagte aktiviteter, som vi beskriver i en SMTTE-model, i hverdagen hvor vi guider og vejleder børnene, når vi læser historier, synger, snakker sammen, hjælper hinanden osv.

Vi tror på, at sociale kompetencer er lige så vigtige at besidde som f.eks. evnen til at løse matematiske opgaver.

Pædagogisk leder: Lone Taasti

I Lindehuset er der fire stuer med flg. personale:

 • 10 pædagoger
 • 1 PAU
 • 6 medhjælpere
 • 1 rotationsvikar
 • 2 køkkendamer

Vi har i perioder personer i jobtilbud og studerende.

I Lindehuset hjælper personalet hinanden ved sygdom, ferie og fravær - ligesom vi gerne arbejder sammen på tværs ved planlagte aktiviteter.

Vi holder fastelavn, påskefrokost, forårsuge, og i december danser vi om juletræet i fællesrummet og spiser selvfølgelig risengrød.

Børnehavebørnene og de ældste vuggestuebørn går i kirke til jul.

Alle børn får mulighed for at komme i teatret en gang om året (undtagen de alleryngste vuggestuebørn).

Vi har også en tradition med, at børnene kommer i Cirkus Krone i uge 33.

Vuggerock. Hvert år mødes alle vuggestuebørn i Dagtilbud Midt til Vuggestue rock på banerne ved Firkløveren.

Fødselsdage

Det er en stor begivenhed i et barns liv at fylde år, og i Lindehuset vil vi gerne være med til at fejre barnet. Vi kommer også gerne hjem til barnet og fejrer fødselsdagen, men så skal det gælde hele gruppen. I vuggestuen kan der dog være så små børn, at de ikke har nogen fornøjelse af at være med, og så bliver en voksen hjemme med dem.

Det kan være en balancegang at finde ud af, hvad man skal traktere med til en fødselsdag, men for at det ikke skal blive en konkurrence børnene imellem, siger vi, at der kun skal være én ting.

I Dagtilbud Midt har vi en kostpolitik, der læner sig op ad sundhedsstyrelsen anbefalinger samt dagtilbudsloven omkring sundhed. vi opfordre derfor til, I medbringer frugt eller lignende, hvis I ønsker jeres barn skal dele noget ud til fødselsdag.

Formiddagsmad

Vi tilbyder børnene let formiddagsmad mellem ca. kl. 07.45-08.15.

Frokost

Frokosten består af varm mad 3 gange om ugen og rugbrød med en lun ret 2 gange om ugen.

Eftermiddagsmad består af frugt samt brød.

Kostpolitik for Dagtilbud Midt

Formålet med kostpolitikken er, at børnene i Dagtilbud Midt så tidligt som muligt udvikler gode kostvaner. God kost har stor betydning her og nu for børnenes trivsel og indlæringsmuligheder, for deres muligheder for at have det godt med sig selv og hinanden og for deres udvikling i det hele taget. Men det har også betydning på sigt, at de så tidligt som muligt vænner sig til sund og varieret kost. Derfor arbejder vi på at gøre børnene "madmodige".

Opmærksomhed på det gode måltid har, udover det ernæringsmæssige, til formål at understøtte fællesskab og gode manerer.

Daglig kost

Den daglige kost, som børnene får serveret i institutionen, skal være produceret i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Fødevarestyrelsen. Kosten tager udgangspunkt i dansk kulturtradition med respekt for andre kulturer og religioner.

Vi tilbyder specialkost/diætkost, hvis der er lægelig begrundelse herfor.

Råvarer

I vores egenproduktion anvender vi overvejende økologiske basisvarer og så vidt muligt årstidens frugt og grønt.

Sukkerpolitik

Tanken med vores sukkerpolitik er, at det skal være forældrene, der styrer, hvor meget sukker deres barn får. Det betyder, at sukker kun benyttes i begrænset omfang, nemlig der hvor det findes naturligt. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, kan frugtsukker anvendes.

Drikkevarer

Børnehaven/vuggestuen sørger for drikkevarer. Vi tilbyder vand i løbet af dagen og mælk.

Fødselsdag

Når vi fejrer fødselsdag, lægger vi vægt på, at fødselsdagsbarnet er i centrum. Vi fejrer først og fremmest barnet med det, vi laver og gør sammen. 

Barnet er dog også velkommen til at dele lidt ud, vi ser gerne, at der er tænkt på det ernæringsmæssige, både hvis det sker i institutionen, eller der bliver inviteret hjem privat.  

I forbindelse med måltidet

Vi lægger vægt på, at måltidet og det at spise sammen forbindes med noget godt. Vi lægger vægt på, at barnet oplever sig som en del af måltidsfællesskabet og lærer at tage hensyn til andre. Derfor serveres maden i en god og venlig atmosfære, hvor der er fokus på samvær og tid til at spise. Børnene lærer almindelig bordskik, såsom at vente til det bliver deres tur, sende videre m.m. De øver også selvhjulpenhed, f.eks. ved at dække bord, at hælde op, smøre mad, osv.

Hvert år skal der afholdes valgt til forældreråd og bestyrelse i Dagtilbud Midt inden 1. marts. Der skal gerne være 6 medlemmer, hvor en skal vælges som repræsentant i Dagtilbud Midts bestyrelse.

I Børnehuset Lindehuset har vi løbende studerende fra VIA University College og PAU studerende fra Social og sundhedsskolen.

Her kan du hente Lindehusets praktikbeskrivelse.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.