Børnehuset Lervangen

Børnehuset Lervangen er en lille overskuelig institution, som ligger i "Måneskinsparken" i det nordlige Randers.

Børnehuset Lervangen er en kombineret daginstitution, fordelt i to bygninger med hver sin legeplads og en stor fælles legeplads.

Børnehuset Lervangen er normeret til 39 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn.

Børnehuset Lervangen
Lervangen 43E+F
8930 Randers NØ

Pædagogisk leder 
Gitte Thunbo Laursen
Tlf.: 2184 0299

Vuggestuen
Telefon: 8915 9775
Kontor: 8915 9774
E-mail: Bornehuset.Lervangen@randers.dk

 

Frøer 8915 9776 SMS 2478 2081
Brumbasserne 8915 9777 SMS 2478 1128
Mariehønsene 8915 9778 SMS 2478 1201

Børnehaven
Telefon: 8915 9350
E-mail: Bornehuset.Lervangen@randers.dk

Sommerfuglene 8915 9352 SMS 2138 8883
Sneglene 8915 9351 SMS 2478 1738
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Fælles feriepasning

I nogle perioder er der kun få børn i institutionerne på grund af ferie. Derfor er der i disse perioder fælles feriepasning.

Følgende dage er der fælles feriepasning i en institution i distriktet:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De tre dage før påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden mellem jul og nytår (24. december tilbydes der ikke pasning)
 • Uge 29 og 30 i sommerferien

I forbindelse med fælles feriepasning kan der være andre åbningstider.

Børnehuset Lervangen er fysisk opdelt i to bygninger. Den ene bygning er en vuggestueafdeling og den anden en børnehaveafdeling.

Hver afdeling har sin egen legeplads, og der er også en stor fælles legeplads.

Institutionen ligger i en offentlig park, Måneskinsparken.

Der er en stor parkeringsplads lige uden for døren, og der er nem adgang fra Mariagervej for gående. Bus nr. 3 og 4 holder på Mariagervej, to minutters gang fra institutionen.

Børnehuset Lervangen er en institution, der lægger vægt på traditioner. Vi laver aktiviteter i forbindelse med de traditioner, der er i løbet af året.

Ud over de traditioner, som refererer til vores kultur, har institutionen også sine egne traditioner.

Fastelavn

Hvert år holder vi fastelavnsfest for alle børnene.

Børnene kommer udklædte, og så bliver de malet i ansigtet, hvis de vil.

Det bliver slået katten af tønden på tværs af stuerne.

Påske

Til påske holder vi en påskefrokost for alle børn.

Motionsløb

Ligesom resten af alle Danmarks børn holder vi motionsløb fredag i uge 41 (den sidste fredag inden efterårsferien).

Motionsløbet foregår i Måneskinsparken, som ligger ved siden af institutionen. Her bliver der lavet en rute, som børn og voksne skal løbe. På vejen vil der være forskellige poster, hvor børnene får mulighed for at lave nogle sjove bevægelsesøvelser.

Vi slutter løbet af med vand og frugt, og børnene får et flot diplom og en guldmedalje.

Jul

Hele december klipper og klistrer vi julepynt, åbner julekalender osv.

Hvert år omkring Luciadag inviterer vi forældrene til julehygge. Her bliver der hygget med gløgg og æbleskiver. Nogle af børnene går Luciaoptog.

Forældreture

Vi arrangerer forældreture ud i de naturområder, hvor personalet til dagligt tager på tur med børnene.

Vuggestuen

Der bliver lavet mad til vuggestuebørnene i institutionen.

Der laves en madplan for fire uger af gangen. Vi prøver at tage hensyn til årstidens fisk, grønt m.m. Ugens menu står skrevet på tavlen ved køkkenet, hvor også eftermiddagsmaden er påført.

Børn fra 0-1 år får den kost, der passer til deres alderstrin.

Vi tager naturligvis hensyn til børn, som enten er allergiske over for madvarer eller ikke må få visse produkter.

Børnehaven

Der bliver lavet mad til børnehavebørnene i institutionen.

Der laves en madplan for fire uger af gangen. Vi prøver at tage hensyn til årstidens fisk, grønt m.m. Ugens menu står skrevet på tavlen ved køkkenet, hvor også eftermiddagsmaden er påført.

Institutionen sørger for eftermiddagsmad til børnene.

06.30: Dagen starter på Frø stuen

07.30: Børnene fordeles på deres egne stuer. Børnene skiftes efter behov.

08.45: Samlingsstund hvor vi snakker om, hvad vi skal lave i dag, synger sammen, spiser frugt og drikker mælk.

09.30: Udeleg, ture eller andre aktiviteter

10.45: Spisning

11.30: Børnene sover efter behov. De børn, der ikke skal sove, leger i fællesrummet eller ude eller er på tur.

13.30: Børnene tages op, skiftes og klædes på.

13.45: Eftermiddagsmad

14.15: Udeleg eller andre aktiviteter

15.45: Alle samles igen på "Græshopperne". Børnene får lidt at spise og drikke.

09.00: Vi samles og spiser fælles frugt og grønt, som personale og børn har skåret fint ud sammen. Frugten og det grønne bliver anrettet indbydende på tallerkener.

11.00: Vi spiser frokost. Børnene skiftes til at dække bord, og vi sidder og småsnakker ved bordet og lærer på den måde almindelig bordkultur. Der serveres vand til frokosten.

14.00: Vi spiser eftermiddagsmad. Der serveres vand til maden.

Vi vægter udelivet højt og er ude i al slags vejr. Vi har en dejlig legeplads, som vi bruger dagligt. Derudover benytter vi også parken omkring børnehaven og ikke mindst bålpladsen.

Skiftetøj

Hvert barn har et skab til skiftetøj, som består af ekstra bukser, undertøj, trøjer, strømper m.m. Som forældre sørger I selv for, at der er rent skiftetøj.

Vådt tøj lægger vi en plastikpose i barnets garderobe. Dette bedes I venligst tage med hjem samme dag.

Der er vigtigt at give barnet tøj med, der passer til al slags vejr, såsom hue, vanter, støvler, regntøj osv., så de kan være ude i al slags vejr.

Ligeledes skal barnet hver dag have hjemmesko med.

Husk navn i alt tøjet.

Bleer

Forældrene skal selv medbringe bleer.

Sutter

Hvis barnet bruger sut, skal den medbringes.

Vi mener, at forældrene kender deres børn bedst og vil dem det bedste. Derfor vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Vi kan til gengæld bidrage med faglig viden og erfaring omkring børns generelle udvikling samt kendskab til børnene fra det daglige børnehaveliv.

Vi forsøger at skabe et godt forældresamarbejde ved bl.a.:

 • at vise interesse for børnene og deres familier.
 • at invitere forældre med på udflugter og til at deltage i dagligdagen.
 • at fortælle forældrene om små daglige hændelser fra deres børns dagligdag.
 • at sørge for, at der er mulighed for debat/dialog på forældremøderne.
 • at dele vores viden med forældrene i den daglige dialog, til samtaler og på forældremøder.
 • at lave forskellige arrangementer, f.eks. sommerfest, forældrekaffe og arbejdsdag.
 • at sende nyheder, information og ugeplan via AULA.
 • at have dialog i det daglige.

Forældresamtaler

Da det ofte kan være svært at afse den fornødne tid og ro til at drøfte barnets almene udvikling dybtgående i det daglige, tilbyder vi alle forældre samtaler.

Når et nyt barn skal starte i Børnehuset Lervangen, sender vi en indbydelse til barnet og forældrene om at komme på besøg. I forbindelse med besøget kan vi sammen i ro og mag tale om barnets vaner, rytme og behov, og om hvordan indkøringen skal foregå. Forældrene får information om institutionen, en folder og en rundvisning.

Den første forældresamtale er ca. 4 måneder efter, barnet er startet i vuggestue. Anden gang er, når barnet er ca. 2,5 år, hvor vi snakker om den kommende børnehavestart.

Når jeres barn har gået i børnehaven i ca. 2-4 måneder, tilbyder vi en samtale om barnets opstart i børnehaven. Derefter tilbydes I efterfølgende en samtale hvert år omkring barnets fødselsdag.

Udover ovenstående samtaler kan forældrene til enhver tid få en snak med personalet, hvis de ønsker dette.

Hvis du er studerende og ønsker at komme i praktik i Børnehuset Lervangen, kan du hente vores praktikbeskrivelse her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.