Traditioner

Traditioner i Dagtilbud Jennumparken

Fastelavn

Vi holder fastelavn i forbindelse med fastelavnssøndag - ofte den efterfølgende mandag, men det kan være anderledes, da det planlægges i forhold til den aktuelle situation. Børnene opfordres til at komme udklædt, ellers er der mulighed for at låne udklædningstøj fra børnehaven.

Vi slår katten af tønden opdelt i hold, så de mindste er sammen, og de største er sammen. Storebørnsgruppen slår katten af tønden alene.

De tre vuggestuer slår katten af tønden sammen.

Vi fylder tønderne med en overraskelse. Det kan være rasleæg, hoppebolde, små tøjdyr eller noget andet.

Når vi har spist madpakker, får vi fastelavnsboller.

Børnene laver fastelavnsris, som de får med hjem.

Påske

Til påske holder vi i børnehaverne påskefrokost som en del af vores smør-selv-dage. Her dækker vi et flot bord med æg, karse og børnenes bordpynt.

Vi laver sjov med påskeæg.

Skt. Hans

Til Skt. Hans brænder vi heksen af. Storebørnsgruppen laver en flot heks til os, og storebørnsgruppen og børnehavebørnene laver bål på legepladsen i det korte hus, mens vuggestuen laver bål på legepladsen i det lange hus. Vi synger midsommervisen og sender heksen til Bloksbjerg. Bagefter spiser vi pølser og brød.

Jul

Vi tager til på juletur til skoven i Brunmosen, hvor vi samler mos, kogler, gran m.m. til vores juledekorationer. Vi spiser rundstykker og vores medbragte mad og drikker kakao.

Tur til Skt. Andreas Kirken. For de børn der må, tager vi i kirke og ser et juleeventyr opført af personalet fra Skt. Andreas Kirken. De børn, der ikke må deltage, og de børn, som vi synes er for små, er hjemme i institutionen. Herefter går vi hjem, hvor børn og voksne spiser risengrød sammen.

Storebørnsgruppen går Lucia optog. I forbindelse med dette, afholder vi forældrekaffe på alle stuerne.

Sommertur til Fjellerup/Randers Naturskole

I august måned tager hele institutionen på udflugt til hhv. Fjellerup og Randers Naturskole. Børnehaven tager til Fjellerup, og vuggestuen tager til Randers Naturskole.

Fjellerup: Vi kører i lejet bus derud. Vi er ved stranden, hvor vi bader, leger i sandet, finder flotte sten og strandskaller, og bagefter leger vi på legepladsen ved Hestehavens Camping. Her er en stor legeplads med hoppepude, trampoliner, gynger, klatretårn, rutsjebane og svævebane. Vi leger og hygger os. Vi spiser vores medbragte mad, og inden vi kører hjem igen, får vi en is. En rigtig dejlig dag, hvor der også er mulighed for at invitere nogle forældre med.

Randers Naturskole: Vi kører med bus derned. Vi låner Naturskolens aktivitetshus og bruger deres skønne faciliteter. Vi spiser vores medbragte mad, og de, der har brug for det, sover til middag. Her er der også mulighed for at invitere forældre med.

Teater

Alle børn kommer i teater en gang om året, hvis alderen/udviklingen tillader det.