Svanen

Svanen er en børnehavegruppe og normeret til 16 børn.

Personale:

Pædagog Birgittha Olsen (Gøj), 33 timer

Pædagogmedhjælper Alex Moldt, 13 timer

Pædagogisk Assistent Pia Ørris Søndergaard, 33 timer

Pædagog Maria Ringø Nielsen, 32 timer

Studerende (pæd. Assistent) Lotte