Frøen

Frøstuen er normeret til 16 børn.

Personale:

Pædagog Ann-Kirstine Krag Kristensen, 33 timer

Pæd. Assistent Jeppe Kjær Jensen, 35 timer

Pæd. Assistent Anja Møller Høeg, 35 timer