Frøen

Frøstuen er normeret til 16 børn.

Personale:

Pædagog Sanne Møller, 32 timer

Pædagog Ann-Kirstine Krag Kristensen, 33 timer

Pæd. Assistent Anja Møller Høeg, 35 timer

Studerende Jeanette Houmann Jeppesen, 32,5 timer