Stuer og grupper

Her kan du finde information om Børnehuset Jennumparkens stuer og grupper.

I Børnehuset Jennumparken er vi delt op i tre afdelinger:

  1. Haven - larven og sommerfuglen
  2. Mosen - haletudserne og frøen
  3. Søen - ællingen og svanen

Storebørnsgruppen er en del af Mosen.

Hver afdeling består af en vuggestue og en børnehave. Stuerne er ved siden af hinanden, og vi forsøger at have et tæt samarbejde.

Det betyder, at når barnet starter i vuggestuen i eksempelvis afdeling Haven, så fortsætter barnet i afdelingens børnehave. Det gør vi af den grund, at det skaber tryghed for barnet. Har barnet brug for det, kan det nemt komme på besøg i vuggestuen.

Overgangen til børnehaven bliver nemmere, da barnet allerede har stiftet bekendtskab med børnehavens voksne, da vi ligger dør om dør.

I Storebørnsgruppen tager de børn fra alle tre børnehaver, men personalemæssigt hører de til i afdeling Mosen.

Haven Søen Mosen