Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af Randers Kommunes institutioner - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området