Personale

Her kan du finde en liste over Børnehuset Jennumparkens medarbejdere.

Børnehuset Jennumparken er en del af Dagtilbud Midt.

Dagtilbudsleder: 

Pædagogisk leder: Kristian Bro Jensen

Pædagoger: Annette Lykkegaard, Anja Marie Hansen, Lise Ring Skovsen,  Birgittha Olsen, Birgitte Alsbo Pedersen, Lone Harbo, Annette Persson, Diana Kaldahl, Jannie Krarup Høj, Malene Warncke, Malene Møller Petersen, Ann-Kirstine Krag Kristensen, Robert Nielsen, Stine Mattison, Sanne E. Møller, Maria Ringø Nielsen, Tina Daniel, Sandra Sørensen, Lisbeth Nielsen (sprogpædagog) og Susanne Kristensen (motorikpædagog.)

Medhjælpere: Jeppe Kjær Jensen, Karin Sørensen, Pia Ørris Søndergaard, Dorit Kjær Jensen, Sisse Buur Mikkelsen, Lonnie Christensen, Anja Møller Høeg, Maria Ringø Nielsen, Nathalia Strømberg Jensen og Malene Cortnum

Studerende: Jeanette Houmann Jeppesen, Tanja Karmark og Dursun Yalcin (pau-studerende)

Adm. medarbejder: Charlotte Hjersing

Køkkenassistenter: Ini Kirkegaard Andersen og Lone Larsen.

Studerende

Vi har i Børnehuset Jennumparken to pædagogstuderende fra VIA.

De studerende er her i 6 måneder.