Personale

Her kan du finde en liste over Børnehuset Jennumparkens medarbejdere.

Børnehuset Jennumparken er en del af Dagtilbud Midt.

Dagtilbudsleder: 

Pædagogisk leder: Helle Foersom

Pædagoger: Lise Ring Skovsen,  Birgittha Olsen, Birgitte Alsbo Pedersen, Lone Harbo, Annette Persson, Diana Kaldahl, Jannie Krarup Høj, Malene Warncke, Malene Møller Petersen, Ann-Kirstine Krag Kristensen, Robert Nielsen, Stine Mattison, Sanne E. Møller, Maria Ringø Nielsen, Tina Daniel, Sandra Sørensen, Lisbeth Nielsen (sprogpædagog) og Susanne Kristensen (motorikpædagog.)

Medhjælpere: Karin Sørensen, Pia Ørris Søndergaard, Dorit Kjær Jensen, Sisse Buur Mikkelsen, Lonnie Christensen, Anja Møller Høeg, Alex Moldt, Maria Ringø Nielsen, Nathalia Strømberg Jensen, Simon Tang Møller og Malene Cortnum

Studerende: Naja Mikaelsen Larsen og Simone Bech Hansen

Adm. medarbejder: Charlotte Hjersing

Køkkenassistenter: Ini Kirkegaard Andersen og Lone Larsen.

Studerende

Vi har i Børnehuset Jennumparken to pædagogstuderende fra VIA.

De studerende er her i 6 måneder.