Personale

Her kan du finde en liste over Børnehuset Jennumparkens medarbejdere.

Børnehuset Jennumparken er en del af Dagtilbud Midt.

Dagtilbudsleder: 

Pædagogisk leder: Kristian Bro Jensen

Pædagoger: Josine Custers, Annette Lykkegaard, Anja Marie Hansen, Lise Ring Skovsen,  Birgittha Olsen, Birgitte Alsbo Pedersen, Lone Harbo, Annette Persson, Diana Kaldahl, Jannie Krarup Høj, Malene Warncke, Malene Møller Petersen, , Robert Nielsen, Stine Mattison, Sanne E. Møller, Maria Ringø Nielsen, Tina Daniel, Sandra Sørensen, Lisbeth Nielsen (sprogpædagog) og Susanne Kristensen (motorikpædagog.)

Medhjælpere: Jeppe Kjær Jensen, Karin Sørensen, Pia Ørris Søndergaard, Dorit Kjær Jensen, Sisse Buur Mikkelsen, Anja Møller Høeg, Nathalia Strømberg Jensen, Marianne Henriksen, Sarah Hauge Lauridsen, Selda Cakmak og Henriette Machon Juul Hansen

Studerende: Vinni Bach Rosborg, Anne Heegaard Christensen og Anita Jensen(pau-studerende)

Adm. medarbejder: Charlotte Hjersing

Køkkenassistenter: Ini Kirkegaard Andersen og Lone Larsen.

Studerende

Vi har i Børnehuset Jennumparken to pædagogstuderende fra VIA.

De studerende er her i 6 måneder.