Personale

Her kan du finde en liste over Børnehuset Jennumparkens medarbejdere.

Børnehuset Jennumparken er en del af Dagtilbud Midt.

Dagtilbudsleder: 

Pædagogisk leder: Kristian Bro Jensen

Pædagoger: Josine Custers, Annette Lykkegaard, Anja Marie Hansen, Lise Ring Skovsen,  Birgittha Olsen, Birgitte Alsbo Pedersen, Lone Harbo, Annette Persson, Diana Kaldahl, Jannie Krarup Høj, Malene Warncke, Malene Møller Petersen, Ann-Kirstine Krag Kristensen, Robert Nielsen, Stine Mattison, Sanne E. Møller, Maria Ringø Nielsen, Tina Daniel, Sandra Sørensen, Lisbeth Nielsen (sprogpædagog) og Susanne Kristensen (motorikpædagog.)

Medhjælpere: Jeppe Kjær Jensen, Karin Sørensen, Pia Ørris Søndergaard, Dorit Kjær Jensen, Sisse Buur Mikkelsen, Lonnie Christensen, Anja Møller Høeg, Maria Ringø Nielsen, Nathalia Strømberg Jensen og Malene Cortnum, Henriette Machon Juul Hansen

Studerende: Jeanette Houmann Jeppesen, Tanja Karmark og Dursun Yalcin (pau-studerende)

Adm. medarbejder: Charlotte Hjersing

Køkkenassistenter: Ini Kirkegaard Andersen og Lone Larsen.

Studerende

Vi har i Børnehuset Jennumparken to pædagogstuderende fra VIA.

De studerende er her i 6 måneder.