Pædagogisk fokus

I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på altid at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Det vil sige udgangspunkt i pædagogens oplevelser og bedømmelser af, hvor det enkelte barn er i sin udvikling, og hvilke ressourcer barnet har.

Hertil kræves en stor faglig viden om udviklingspsykologi og samspil. Derfor finder vi det vigtigt, at de pædagogiske tiltag har sit udgangspunkt i her og nu-situationer, men også at pædagogen kender sine langsigtede mål for det enkelte barn, barnets historie og barnets levevilkår. Dernæst har vi fokus på barnets muligheder for at danne venskaber og for at indgå i en gruppe.

Principper for den pædagogiske praksis

  • Tæt og stabil tilknytning mellem barn og pædagog samt en god kontakt til forældre
  • Fast struktur i hverdagen så barnet ved, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, og kender dagsrytmen i huset.
  • Anerkendende pædagogik
  • Børnenes oplevelser, udfordringer og intellektuelle stimulering afpasset udviklingsniveauet
  • Samarbejde med forældrene hvor målet er at få skabt tillid og gensidig respekt.
  • Udvikling af pædagogisk praksis, høj grad af faglig viden, personlig udvikling, fælles faglig forståelse og fagsprog.
  • At personalet arbejder personligt med sig selv, bl.a. gennem supervision og videreuddannelse.

Vida

I flere år har Børnehuset Jennumparken deltaget i et forskningsprojekt under Danmarks Pædagogiske Universitet med fokus på udsatte børns læring og trivsel.

Vidas tre principper er:

  • Fra fejlfindings- til ressourcesyn (børne- og problemsyn).
  • Fra passivt til aktivt læringsbegreb (børn og voksne)
  • Fra individuelt til organisatorisk læringsperspektiv (innovation).