Om Børnehuset Jennumparken

Børnehuset Jennumparken ligger i Jennumparken i det nordlige Randers. Udover at være en almindelig daginstitution arbejder vi også med udvidet familiearbejde. Det betyder, at vi på forskellig vis yder støtte til familier, der kan have behov for det.

Børnehuset Jennumparken ligger i Jennumparken i det nordlige Randers.

Udover at være en almindelig daginstitution arbejder vi også med udvidet familiearbejde. Det betyder, at vi på forskellig vis yder støtte til familier, der kan have behov for det. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang - både i forhold til børn og forældre.

Børnehuset Jennumparkens hovedopgave

Det er Børnehuset Jennumparken hovedopgave – i samarbejde med tilknyttede familier – at tilbyde (og sikre) pasnings- og udviklingsmuligheder svarende til børnenes alder og kapacitet samt at skabe mulighed for, at tilknyttede familier og deres børn kan arbejde med problemstillinger og vanskeligheder, som udspringer af ovenstående, og som familien som helhed har behov for at overkomme.