Madordning

I Jennumparken får alle børn mad fra "Fru Hansens Kælder." Det vil sige, at INGEN skal have madpakke eller frugtposer med hjemmefra.