Fysiske rammer

Dagtilbud Jennumparken er oprindeligt tre institutioner, som er blevet slået sammen af flere omgange.

Vi har fordelt os sådan, at vuggestue og børnehave ligger side om side og hører sammen i én afdeling. Vi er tre vuggestuer og tre børnehaver, og de ligger i vores "lange" hus.

I vores "korte" hus er storebørnsgruppen, hvor børnene fra de tre børnehavegrupper har deres sidste år, inden de starter i skole.

Mellem de to huse har vi kontor, personalestue og køkken-alrum, hvor vi åbner og lukker.

Vi har tre køkkener, et maddepot og tre personaletoiletter.

Desuden har vi et pædagogisk værksted, som vi bruger til vores børn, der har brug for støtte, et kreativt værksted, et ICDP lokale, hvor vi kan redigere og se vores ICDP film, to puderum og tre mødelokaler.

Derudover har vi tre legepladser, som bruges hver dag.

Vi prioriterer, at huset er indrettet med hvide vægge, og at der ikke skal være for meget hængt op i lofter mv., da miljøet skal være roligt og overskueligt for børnene.