Dagligdagen

Daglige rutiner er med til at skabe tryghed hos barnet. Vores dag er i det store og hele tilrettelagt som beskrevet nedenfor.

Vi ligger vægt på, at det er rart at blive modtaget i børnehuset, og at børn og forældre føler sig imødekommet og velkomne.

Børnene møder efter behov inden for vores åbningstid.

Frem til kl. 8.00 modtages børnene i alrummet, herefter på stuerne.

Morgenmad

Har barnet behov for at spise morgenmad i børnehuset, gøres dette under hyggelige forhold i alrummet i tidsrummet fra kl. 6.20-7.45. 

Formiddag

Kl. 8.00 er der mødt en medarbejder ind fra hver stue, og vi går ind på stuerne.

Mellem kl. 9.00 og 9.30 har vi samling med børnene. I vuggestuerne spiser og synger vi, og i børnehaverne spiser vi og laver en tavle over, hvordan dagen ser ud. Vi prioriterer samlingerne højt, og ser derfor helst, at vi ikke bliver forstyrret i det tidsrum, hvor de foregår.

I løbet af formiddagen leger børnene inde/ude eller afvikler div. aktiviteter. Vores aktiviteter er planlagt udfra børnehusets og Randers kommunes fælles mål og stuernes handleplaner.

Mad

Børnene spiser sammen på deres stue i tidsrummet kl. 11.00-12.00.

Hver stue har deres rutiner i forbindelse med middagen. Det være sig vaske hænder, dække bord, hente mad i alrummet, oprydning o.l.

Har barnet i overgang fra vuggestue til børnehave behov for en middagslur, er det selvfølgelig muligt.

Eftermiddag

Efter maden leger børnene inde/ude.

I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre og fortælle lidt om, hvordan dagen er gået.