Børnehuset Jennumparken

Byens hyggeligste daginstitution med udvidet familiearbejde. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang - både i forhold til børn og forældre.

Børnehuset Jennumparken ligger i Jennumparken i det nordlige Randers.

Udover at være en almindelig daginstitution arbejder vi også med udvidet familiearbejde. Det betyder, at vi på forskellig vis yder støtte til familier, der kan have behov for det. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang - både i forhold til børn og forældre.

Det er Børnehuset Jennumparken hovedopgave – i samarbejde med tilknyttede familier – at tilbyde (og sikre) pasnings- og udviklingsmuligheder svarende til børnenes alder og kapacitet samt at skabe mulighed for, at tilknyttede familier og deres børn kan arbejde med problemstillinger og vanskeligheder, som udspringer af ovenstående, og som familien som helhed har behov for at overkomme.

Vores hus har tidligere været to institutioner, men er nu bygget sammen til et hus.

I vores "korte" hus finder I storebørnsgruppen, vores sprogpædagog Lisbeth og vores store mødelokale.

I vores ”lange” hus finder I de tre vuggestuegrupper og de tre børnehavegrupper. Derudover vores pædagogiske værksted, krea, to mødelokaler, to køkkener og et maddepot.

Mellem de to huse har vi kontor, personalestue og køkken-alrum, hvor vi åbner.

Vi har tre legepladser fordelt på hver sin side af bygningerne og som bruges hver dag.

Derudover har vi to motorikrum i kælderen. Det ene deles med resten af dagtilbuddet og dagtilbuddets motorik vejleder.

Vi er beliggende tæt ved det naturskønne område "Nordre Fælled", som vi dagligt benytter i "Natur på tværs".

Vi er er organiseret i tre teams. Hvert team består af 1 vuggestuegrupper og 1 børnehave som er placeret ved siden af hinanden. Vi forsøger at have et tæt samarbejde som bl.a. betyder, at når barnet starter i vuggestuen i det ene team, så fortsætter barnet i teamets børnehave. Det gør vi af den grund, at det skaber tryghed og en glidende overgang for barnet, da barnet allerede har stiftet bekendtskab med børn og voksne. Har barnet brug for det, kan det nemt komme på besøg i vuggestuen.

Derudover har vi en storebørnsgruppe, som alle børnehavegrupper leverer børn til, det sidste år inden skolestart.

Vi lægger vægt på, at det er rart at blive modtaget i børnehuset, og at børn og forældre føler sig imødekommet og velkomne.

Børnene møder efter behov inden for vores åbningstid, men helst inden kl. 9.

Frem til kl. 7.30 modtages børnene i alrummet, herefter på stuerne.

Morgenmad

Har barnet behov for at spise morgenmad i børnehuset, gøres dette under hyggelige forhold i alrummet i tidsrummet fra kl. 6.20-7.45. 

Formiddag

Kl. 7.30 er der mødt en medarbejder ind fra hver stue, og vi går ind på stuerne.

Mellem kl. 9.00 og 9.30 har vi samling med børnene. I vuggestuerne spiser og synger vi, og i børnehaverne spiser vi og laver en tavle over, hvordan dagen ser ud. Vi prioriterer samlingerne højt, og ser derfor helst, at vi ikke bliver forstyrret i det tidsrum, hvor de foregår.

I løbet af formiddagen leger børnene inde/ude eller afvikler div. aktiviteter. Vores aktiviteter er planlagt udfra børnehusets og Randers kommunes fælles mål og stuernes handleplaner.

Frokost

Børnene spiser sammen på deres stue i tidsrummet kl. 10.30-11.30 varierende efter om det er vuggestue eller børnehave.

Hver stue har deres rutiner i forbindelse med måltidet. Det være sig vaske hænder, dække bord, hente mad i alrummet, oprydning o.l.

Har barnet i overgang fra vuggestue til børnehave behov for en middagslur, er det selvfølgelig muligt.

Eftermiddag

Efter frokost leger børnehavebørnene ude på legepladserne og vuggestuebørnene sover til middag.

Kl. ca. 13.30 kommer børnene ind fra legepladsen og der er hviletid. Derefter spises der eftermiddagsmad.

I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre og fortælle lidt om, hvordan dagen er gået.

Ankomst

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Jennumparken, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer.

Vi hjælper gerne børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til deres barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det.

Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

HUSK AT MELDE DIT BARNS ANKOMST PÅ "TABULEX" SKÆRMEN!

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt.

Det kan være, at barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien. Det kan f.eks. være, at far og mor skal flytte fra hinanden, sygdom og dødsfald i den nære familie m.m.

Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for at vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide.

Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg.

Afhentning

Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du orienterer dig på "TABULEX" skærmen vedr. stuen for at se, om der er kommet nye oplysninger om aktiviteter. Her kan du som regel også læse lidt om, hvad dagen har indeholdt, og du kan altid spørge om, hvordan dagen er gået.

Vi vil forsøge at fortælle, hvis der har været nogle ting, der er vigtige for dig at vide, f.eks. om dit barn har været ekstra glad, ked af det, hostet, har slået sig o.l.

Og sidst, men ikke mindst: Når du bringer/henter dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, du lader din mobiltelefon blive i lommen. Det siger vi ikke for at være skrappe/sure, men fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

IGEN HUSK AT UDMELDE DIT BARN PÅ "TABULEX" SKÆRMEN.

Påklædning

Med hensyn til tøj forventer vi, at dit barn har rent og behageligt tøj på, som det kan bevæge sig i, og som må blive brugt og blive beskidt.

Tøjet skal være let for dit barn selv at tage af og på, da vi øver barnets evne til selv at kunne tage tøj af og på.

Desuden forventer vi, at dit barn altid har noget ekstra tøj til at ligge på rummet, hvis det barnet har på skulle blive vådt. Det er forældrenes ansvar, at tøjet er alderssvarende, og at der er nok tøj til barnet.

Vi forventer også, at dit barn har tøj svarende til årstiden og vejret, da vi altid går ud - uanset vind og vejr!

Dvs. at om sommeren har barnet shorts, T-shirts - kort og langærmet, sandaler, solhat og gerne badetøj.

Om vinteren er det flyverdragt, hue, vanter (luffer) og vandtætte støvler.

Det er en god ide, at der altid er hjemmesko i rummet samt regntøj/gummistøvler.

Der må ikke være snore i barnets tøj, pga. fare for kvælning. Hvis der er snore i tøjet, fjerner personalet det.

HUSK at skrive navn i alt tøj, da vi ellers har rigtig svært ved at finde det, hvis det bliver væk.

Og husk at sætte barnets ting i rummet, når I går hjem. Er det ikke i rummet, når I går hjem, kan I ikke forvente, at det er i rummet den næste dag.

Solcreme

I Dagtilbud Midt har vi udarbejdet en solpolitik, der beskriver, hvordan vi agerer i månederne april til september.

I Børnehuset Jennumparken forventer vi i sommermånederne, at barnet er smurt ind i solcreme, inden det kommer i institutionen.

Når UV-indekset er over 3, smører vi barnet ind i solcreme inden vi går på legepladsen over middag.

Legetøj

I vores hus er der forskel på, hvornår dit barn må have legetøj med.

I vuggestuerne må barnet have sit eget legetøj med hver dag. Der skal helst være navn på!

I børnehaverne er det forskelligt fra stue til stue. Så tjek med dit barns stue, hvornår det er legetøjsdag.

Husk dog altid navn på legetøjet og at det er på eget ansvar, at legetøjet medbringes!

I Børnehuset Jennumparken forsøger vi at have legetøj, der passer til den målgruppe, som vi har på stuerne. Vi tænker over, hvad vores børn har brug for udviklingsmæssigt og sansemotorisk. Vi skifter vores legetøj ud en gang imellem, så der er variation, og når det går i stykker.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet.

Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste opvækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Et barns søvnfase tager mindst en time, og derfor vækker vi ikke børn, som har sovet i en kortere periode end dette. Nogle børn kan have brug for to søvnfaser i løbet af én middagssøvn, og andre kan have behov for at sove to gange i løbet af en dag - måske med én søvnfase pr. gang. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår børn skal puttes, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og putter, når vi som voksne kan se, at det har brug for at sove eller hvile.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes, end det plejer.

Fødselsdage

Når dit barn fylder år, fejrer vi barnet i institutionen. Vi tænder lys, råber hurra, synger fødselsdagssang og tager billeder.

Dit barn er meget velkomment til at dele én ting ud på den stue, som det går på. I vælger selv, hvad I vil dele ud, men vi opfordrer til sunde alternativer.

Vi kommer også gerne hjem til fødselsdag, hvis I har lyst til det. Her bestemmer I selv, hvordan det skal foregå.

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almene tilstand ikke er ok.

Børnene må komme i institutionen igen, når de kan deltage i institutionens hverdagsliv.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Se sundhedsstyrelsens folder.

Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt, så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. 

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge eller tandlæge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akutsituation, kører vi sammen med barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne have, at I registreret i TABULEX el. kontakter os pr. telefon eller SMS og informerer os, hvis barnet ikke kommer en dag, uanset om det er sygt eller om det bare holder en fridag.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af Randers Kommunes institutioner - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området

I Børnehuset Jennumparken har vi fuld kostordning, hvilket betyder at børnene får alle måltider i Børnehuset Jennumparken. Vi har egen produktion, så alt maden bliver tilberedt i vores eget køkken.

Børnehuset Jennumparken
Gl. Jennumvej 2-4
8930 Randers NØ

Telefon: 8915 9650
E-mail: boernehuset.jennumparken@randers.dk

Pædagogisk leder for Børnehuset Jennumparken
Bente Kannegaard
Telefon: 3034 5280
E-mail: bente.davidsen.kannegaard@randers.dk

Dagtilbudsleder for Dagtilbud Midt
Bente Devantie Jensen
Telefon: 3071 5142
E-mail: bente.devantie.jensen@randers.dk

I tidsrummet  klokken 9-12 prioriterer vi det pædagogiske arbejde højt og vil derfor helst ikke forstyrres i dette tidsrum. Charlotte Hjersing, vores adm. medarbejder, vil have mulighed for at tage imod opkald og beskeder og give disse videre til den pågældende stue.

Der er mulighed for at sende SMS til stuerne, hvis barnet holder fri, er syg, eller en anden end forældrene henter.

SMS til stuerne
Rådyrstuen 2478 0977
Køkkenet 2478 0971
Uglestuen 3034 5058
Pindsvinestuen 3034 5122
Harestuen 3034 5065
Muldvarpestuen 2483 9960
Rævestuen 2483 9762
Vagttelefon 2483 9764
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.20-16.30
Fredag: 06.20-16.10

Børnehuset Jennumparken er en del af Dagtilbud Midt.

Dagtilbudsleder
Bente Devantie
Telefon: 3071 5142
E-mail: bente.devantie.jensen@randers.dk

Pædagogisk leder
Bente Kannegaard
Telefon: 3034 5280
E-mail: bente.davidsen.kannegaard@randers.dk

Pædagoger: Anja Marie, Lise,  Birgitha, Birgitte, Lone, Annette, Diana, Malene P, Robert, Sanne, Maria R, Lisbeth, Line, Bettina, Maria C, Malena, Rikke og Betina.

Medhjælpere: Adam, Karin, Pia, Dorit, Anja, Nathalia, Selda, Frederikke J, Frederikke E, Bo, Anna.

Studerende: Vi har løbende pædagogstuderende et halvt år ad gangen og PAU-elever.

Adm. medarbejder: Charlotte

Køkkenassistenter: Ini, Lone,Rikke og Hanne

 • Rune Bille
 • Malene Guldhammer Justesen
 • Malene Marie Bergmann
 • Joan Guido Jacobsen
 • Gitte Blicher Povlsen
 • Neghat Sadaf Popal

Hertil kræves en stor faglig viden om udviklingspsykologi og samspil. Derfor finder vi det vigtigt, at de pædagogiske tiltag har sit udgangspunkt i her og nu-situationer, men også at pædagogen kender sine langsigtede mål for det enkelte barn, barnets historie og barnets levevilkår. Dernæst har vi fokus på barnets muligheder for at danne venskaber og for at indgå i en gruppe.

Principper for den pædagogiske praksis

 • Tæt og stabil tilknytning mellem barn og pædagog samt en god kontakt til forældre
 • Fast struktur i hverdagen så barnet ved, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, og kender dagsrytmen i huset.
 • Anerkendende pædagogik
 • Børnenes oplevelser, udfordringer og intellektuelle stimulering afpasset udviklingsniveauet
 • Samarbejde med forældrene hvor målet er at få skabt tillid og gensidig respekt.
 • Udvikling af pædagogisk praksis, høj grad af faglig viden, personlig udvikling, fælles faglig forståelse og fagsprog.

Vi kan alle have perioder, hvor vi udfordres af små eller større hverdagsting, som kan have negativ betydning for familiens trivsel. Ønsker vi en ændring, må vi gøre noget andet end det vi plejer, og det kan et forløb hos en familierådgiver hjælpe dig/jer med.

Tidlig indsats

I Børnehuset Jennumparken tror vi på, at jo tidligere vi tager hånd om en udfordring i familien, jo større er chancen for de bedste udviklingsbetingelser. Derfor vil vi i en toårig periode tilbyde gratis familierådgivnings-forløb hos Lone. Det er muligt at booke en tid alene eller som forældrepar.

Lone Harbo

Lone har været pædagog i Børnehuset Jennumparken de seneste 17 år og har taget en 4-årig efteruddannelse til familie og psykoterapeut. Hun har altid haft stor interesse for arbejdet med familierådgivning.

Hvad er Familierådgivning?

Familierådgivning er samtaler og forløb mellem dagtilbud og forældre. Det henvender sig til forældre, der af den ene eller anden årsag oplever udfordringer ved fx børn eller familielivet.

Eller der er bekymring omkring træthed, manglende appetit, uoplagthed, mavepine, hovedpine. Angst ved sovetid, barnet tisser i sengen etc. etc.

Familierådgivning kan "reparere" samspil og give nye handlemuligheder gennem samtale og forløb.

Vi kan som voksne af mange gode grunde blive frustrerede og komme til at skælde ud – eller trække os fra samvær og blive ”usynlige”. Måske ender det med dårlig stemning, skænderier, konflikter mellem søskende? Måske fortaber forældrene sig i hvem der har "skylden for fortiden" i stedet for at tale sammen og sammen tage ansvaret for fremtiden?

Dårlig stemning i hjemmet har betydning for dit barns trivsel og udvikling.

Mere info

Hvis tilbuddet har vakt din interesse, kan du ringe på mobil 3034 5122 (Haletudsen) eller sende en mail til Lone på lone.harbo@randers.dk for at booke tid til en snak om hvordan Familierådgivning kan hjælpe netop dit barn og din familie.

Fastelavn

Vi holder fastelavn i forbindelse med fastelavnssøndag - ofte den efterfølgende mandag, men det kan være anderledes, da det planlægges i forhold til den aktuelle situation. Børnene opfordres til at komme udklædt, ellers er der mulighed for at låne udklædningstøj fra institutionen.

Vi slår katten af tønden opdelt i hold, så de mindste er sammen, og de største er sammen. Storebørnsgruppen slår katten af tønden alene.

De tre vuggestuer slår katten af tønden sammen.

Vi fylder tønderne med en overraskelse. Det kan være rasleæg, hoppebolde, små tøjdyr eller noget andet.

Når vi har spist frokost, får vi fastelavnsboller.

Børnene laver fastelavnsris, som de får med hjem.

Påske

Til påske holder vi i børnehaverne påskefrokost. Her dækker vi et flot bord med æg, karse og børnenes bordpynt.

Vi laver sjov med påskeæg.

Skt. Hans

Til Skt. Hans brænder vi heksen af. Storebørnsgruppen laver en flot heks til os, og storebørnsgruppen og børnehavebørnene laver bål på legepladsen i det korte hus, mens vuggestuen laver bål på legepladsen i det lange hus. Vi synger midsommervisen og sender heksen til Bloksbjerg. Bagefter spiser vi pølser og brød.

Jul

Tur til Skt. Andreas Kirken. For de børn der må, tager vi i kirke og ser et juleeventyr opført af personalet fra Skt. Andreas Kirken. De børn, der ikke må deltage, og de børn, som vi synes er for små, er hjemme i institutionen. Herefter går vi hjem, hvor børn og voksne spiser risengrød sammen.

Storebørnsgruppen går Lucia optog. I forbindelse med dette, afholder vi forældrekaffe på alle stuerne.

Sommertur til Fjellerup

Når det er muligt tager hele institutionen på udflugt til Fjellerup. 

Fjellerup: Vi kører i lejet bus derud. Vi er ved stranden, hvor vi bader, leger i sandet, finder flotte sten og strandskaller, og bagefter leger vi på legepladsen ved Hestehavens Camping. Her er en stor legeplads med hoppepude, trampoliner, gynger, klatretårn, rutsjebane og svævebane. Vi leger og hygger os. Vi spiser vores medbragte mad, og inden vi kører hjem igen, får vi en is. En rigtig dejlig dag, hvor der også er mulighed for at invitere nogle forældre med.

Teater

Alle børn kommer i teater en gang om året, hvis alderen/udviklingen tillader det.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.