Børnehuset Jennumparken

Med nordbyens bedste beliggenhed tæt på "Nordre Fælled", som byder på et differentierende læringsmiljø.

Børnehuset Jennumparken ligger i Jennumparken i det nordlige Randers, som er et udsat boligområde.

Vi er beliggende i gå afstand til natur skønne ”Nordre Fælled” som vi ofte benytter.

Vi har tre vuggestuegrupper, tre børnehavegrupper og en ressourcegruppe.

Vi har tre forskellige legepladser som tilbyder noget forskelligt.

Vi er et stort hus med mange store og små rum, der gør det muligt at arbejde i mindre grupper. Derudover har vi to motorikrum i kælderen. Det ene deles med resten af dagtilbuddet.

Vi har tre legepladser fordelt på hver sin side af bygningerne og som tilgodeser nærmeste udviklings niveau for både vuggestue- og børnehavebørn hver dag.

Vi er er organiseret i to teams. Et team i børnehaven og et i vuggestuen.

Vi forsøger at have et tæt samarbejde på tværs af teams og vægter overgangen fra vuggestue til børnehave højt.

Derudover har vi storebørnsgruppe for de kommende skolebørn. De mødes en til to gange om ugen på tværs af børnehavegrupperne.

Vi har tilknyttet en af Randers kommunes tre ressourcegrupper. Børnene bliver visiteret til en plads i ressourcegruppen. Målgruppen er børn, der har brug for en særlig struktureret indsats i et mindre og overskueligt pædagogisk miljø som ikke kan inkluderes i et alm. Dagtilbud.

Vi lægger vægt på, at det er rart at blive modtaget i børnehuset, og at børn og forældre føler sig imødekommet og velkomne.

Børnene møder efter behov inden for vores åbningstid, men helst inden kl. 9.

Vi åbner fælles på samme stue hver dag.

Formiddag

Mellem kl.8.00-9.00 åbner alle stuer.

Mellem kl. 9.00 og 9.30 bliver der tilbudt mad.

I løbet af formiddagen leger børnene inde/ude eller afvikler div. aktiviteter. Vores aktiviteter er planlagt udfra børnehusets og Randers kommunes fælles mål og stuernes handleplaner.

Frokost

Børnene spiser i tidsrummet kl. 10.30-11.30 varierende efter om det er vuggestue eller børnehave.

Hver stue har deres rutiner i forbindelse med måltidet. Det være sig vaske hænder, dække bord, hente mad i alrummet, oprydning o.l.

Har barnet i overgang fra vuggestue til børnehave behov for en middagslur, er det selvfølgelig muligt.

Eftermiddag

Efter frokost leger børnehavebørnene ude på legepladserne og vuggestuebørnene sover til middag.

Kl. ca. 13.30 kommer børnene ind fra legepladsen. Derefter spises der eftermiddagsmad.

I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre og fortælle lidt om, hvordan dagen er gået.

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Jennumparken, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer.

Vi hjælper gerne børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til deres barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det.

Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

HUSK AT MELDE DIT BARNS ANKOMST PÅ "AULA" SKÆRMEN!

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt.

Det kan være, at barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien. Det kan f.eks. være, at far og mor skal flytte fra hinanden, sygdom og dødsfald i den nære familie m.m.

Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for at vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide.

Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg.

Afhentning

Vi vil forsøge at fortælle, hvis der har været nogle ting, der er vigtige for dig at vide, f.eks. om dit barn har været ekstra glad, ked af det, hostet, har slået sig o.l.

Og sidst, men ikke mindst: Når du bringer/henter dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, du lader din mobiltelefon blive i lommen. Det siger vi ikke for at være skrappe/sure, men fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

Derudover forventer vi, at du siger farvel sammen med dit barn til en voksen.

IGEN HUSK AT UDMELDE DIT BARN PÅ "AULA" SKÆRMEN.

Påklædning

Med hensyn til tøj forventer vi, at dit barn har rent og behageligt tøj på, som det kan bevæge sig i, og som må blive brugt og blive beskidt.

Tøjet skal være let for dit barn selv at tage af og på, da vi øver barnets evne til selv at kunne tage tøj af og på.

Desuden forventer vi, at dit barn altid har noget ekstra tøj til at ligge på rummet, hvis det barnet har på skulle blive vådt. Det er forældrenes ansvar, at tøjet er alderssvarende, og at der er nok tøj til barnet.

Vi forventer også, at dit barn har tøj svarende til årstiden og vejret, da vi altid går ud - uanset vind og vejr!

Dvs. at om sommeren har barnet shorts, T-shirts - kort og langærmet, sandaler, solhat og gerne badetøj.

Om vinteren er det flyverdragt, hue, vanter (luffer) og vandtætte støvler.

Det er en god ide, at der altid er hjemmesko i rummet samt regntøj/gummistøvler.

Der må ikke være snore i barnets tøj, pga. fare for kvælning. Hvis der er snore i tøjet, fjerner personalet det.

HUSK at skrive navn i alt tøj, da vi ellers har rigtig svært ved at finde det, hvis det bliver væk.

Og husk at sætte barnets ting i rummet, når I går hjem. Er det ikke i rummet, når I går hjem, kan I ikke forvente, at det er i rummet den næste dag.

Solcreme

I Dagtilbud Midt har vi udarbejdet en solpolitik, der beskriver, hvordan vi agerer i månederne april til september.

I Børnehuset Jennumparken forventer vi i sommermånederne, at barnet er smurt ind i solcreme, inden det kommer i institutionen.

Når UV-indekset er over 3, smører vi barnet ind i solcreme inden vi går på legepladsen over middag.

Legetøj

I vores hus er der forskel på, hvornår dit barn må have legetøj med. Så tjek med dit barns stue, hvordan det fungerer her.

Husk dog altid navn på legetøjet og at det er på eget ansvar, at legetøjet medbringes!

I Børnehuset Jennumparken forsøger vi at have legetøj, der passer til den målgruppe, som vi har på stuerne. Vi tænker over, hvad vores børn har brug for udviklingsmæssigt og sansemotorisk. Vi skifter vores legetøj ud en gang imellem, så der er variation, og når det går i stykker.

Søvn

I dagtilbud Midt har vi en søvnpolitik, som vi tager udgangspunkt i.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes, end det plejer eller hvis der er et behov.

Fødselsdage

Når dit barn fylder år, fejrer vi barnet i institutionen. Vi tænder lys, råber hurra, synger fødselsdagssang og tager billeder.

Dit barn er meget velkomment til at dele én ting ud på den stue, som det går på. I vælger selv, hvad I vil dele ud, men vi opfordrer til sunde alternativer.

Vi kommer også gerne hjem til fødselsdag, hvis I har lyst til det. Her bestemmer I selv, hvordan det skal foregå.

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Børn er syge, når deres almene tilstand ikke er ok og når de kan smitte andre børn.

Børnene må komme i institutionen igen, når de kan deltage i institutionens hverdagsliv.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Se sundhedsstyrelsens folder.

Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt, så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. 

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akutsituation, kører vi sammen med barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne have, at I registrerer i AULA el. kontakter os pr. telefon og informerer os, hvis barnet ikke kommer en dag, uanset om det er sygt eller om det bare holder en fridag.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af Randers Kommunes institutioner - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området

I Børnehuset Jennumparken har vi fuld kostordning, hvilket betyder at børnene får alle måltider i Børnehuset Jennumparken. Vi har egen produktion, så alt maden bliver tilberedt i vores eget køkken.

Børnehuset Jennumparken
Gl. Jennumvej 2-4
8930 Randers NØ

Telefon: 8915 9650
E-mail: boernehuset.jennumparken@randers.dk

Pædagogisk leder for Børnehuset Jennumparken
Bente Kannegaard
Telefon: 3034 5280
E-mail: bente.davidsen.kannegaard@randers.dk

Dagtilbudsleder for Dagtilbud Midt
Bente Devantie Jensen
Telefon: 3071 5142
E-mail: bente.devantie.jensen@randers.dk

I tidsrummet  klokken 9-12 prioriterer vi det pædagogiske arbejde højt og vil derfor helst ikke forstyrres i dette tidsrum. Charlotte Hjersing, vores adm. medarbejder, vil have mulighed for at tage imod opkald og beskeder og give disse videre til den pågældende stue.

 

Rådyrstuen 2478 0977 el 2483 9762
Køkkenet 2478 0971
Uglestuen 3034 5058
Pindsvinestuen 3034 5122
Harestuen 3034 5065
Muldvarpestuen 2483 9960
Frøstuen 5142 9750
Vagttelefon 2483 9764
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.20-16.30
Fredag: 06.20-16.10

Børnehuset Jennumparken er en del af Dagtilbud Midt.

Dagtilbudsleder
Bente Devantie
Telefon: 3071 5142
E-mail: bente.devantie.jensen@randers.dk

Pædagogisk leder
Bente Kannegaard
Telefon: 3034 5280
E-mail: bente.davidsen.kannegaard@randers.dk

Pædagoger: Anja Marie, Birgitte, Annette,Henriette, Diana, Malene, Sara,  Lisbeth, Line, Malena, Louise, Michelle, Mette, Mia, Trine

Medhjælpere: Karin, Dorit, Anja, Selda, Eva, Louise, Amanda, Annika

Studerende: Vi har løbende pædagogstuderende et halvt år ad gangen og PAU-elever.

Adm. medarbejder: Charlotte

Køkkenassistenter: Ini, Lone, Natascha og Hanne

  • Yasmin (mor på Pindsvin og Rådyr-Ræv)
  • Omar (far på Pindsvin og Hare)
  • Rasmus (far på Rådyr-Ræv)

Vores menneskesyn bygger på tillid og vi tror på det bedste i andre mennesker. Vi er nysgerrige på andres perspektiver, hvilket både er børn, forældre og samarbejdspartneres perspektiver. Og vi har høje forventninger til alle, da vi tror på, at vi alle vokser af og udvikler os, når nogen forventer noget af os.

Vi arbejder med en differentieret tilgang til læring, hvor didaktikken tager udgangspunkt i børnenes udvikling og interesser. Den daglige praksis er funderet i Neuropsykologisk relations pædagogik (NPRP) og ICDP, ligesom anerkendelse og ressourcesyn er fast integreret i hverdagen.  Som medarbejder hos os, får du mulighed for at være med til at skabe et solidt fundament, hvor børnene kan udvikle sig og hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

 

Principper for den pædagogiske praksis

  • Tæt og stabil tilknytning mellem barn og pædagog samt en god kontakt til forældre
  • Fast struktur i hverdagen så barnet ved, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, og kender dagsrytmen i huset.
  • Anerkendende pædagogik
  • Børnenes oplevelser, udfordringer og intellektuelle stimulering afpasset udviklingsniveauet
  • Samarbejde med forældrene hvor målet er at få skabt tillid og gensidig respekt.
  • Udvikling af pædagogisk praksis, høj grad af faglig viden, personlig udvikling, fælles faglig forståelse og fagsprog.

Fastelavn

Vi holder fastelavn i forbindelse med fastelavnssøndag - ofte den efterfølgende mandag, men det kan være anderledes, da det planlægges i forhold til den aktuelle situation. Børnene opfordres til at komme udklædt, ellers er der mulighed for at låne udklædningstøj fra institutionen.

Vi slår katten af tønden opdelt i hold, så de mindste er sammen, og de største er sammen.

De tre vuggestuer slår katten af tønden sammen.

Vi fylder tønderne med en overraskelse. Det kan være rasleæg, hoppebolde, små tøjdyr eller noget andet.

Påske

Vi laver forskellige påskerelaterede aktiviteter.

Skt. Hans

Til Skt. Hans brænder vi heksen af. Vi laver en flot heks og tænder bål i de forskellige teams. Vi synger midsommervisen og sender heksen til Bloksbjerg. Bagefter spiser vi pølser og brød.

Jul

Hvert år er vi på tur til Skt. Andreas Kirken. For de børn der må, tager vi i kirke og ser et juleeventyr opført af personalet fra Skt. Andreas Kirken. De børn, der ikke må deltage, og de børn, som vi synes er for små, er hjemme i institutionen. Herefter går vi hjem, hvor børn og voksne spiser risengrød sammen.

Storebørnsgruppen går Lucia optog. I forbindelse med dette, afholder vi forældrekaffe på alle stuerne.

Sommertur til Fjellerup

Når det er muligt tager hele institutionen på udflugt til Fjellerup. 

Fjellerup: Vi kører i lejet bus derud. Vi er ved stranden, hvor vi bader, leger i sandet, finder flotte sten og strandskaller, og bagefter leger vi på legepladsen ved Hestehavens Camping. Her er en stor legeplads med hoppepude, trampoliner, gynger, klatretårn, rutsjebane og svævebane. Vi leger og hygger os. Vi spiser vores medbragte mad, og inden vi kører hjem igen, får vi en is. En rigtig dejlig dag, hvor der også er mulighed for at invitere nogle forældre med.

Teater

Alle børn kommer i teater en gang om året, hvis alderen/udviklingen tillader det.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.