Børnehuset Jennumparken

Byens hyggeligste daginstitution, med udvidet familiearbejde. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang - både i forhold til børn og forældre.

Børnehuset Jennumparken ligger i Jennumparken i det nordlige Randers.

Udover at være en almindelig daginstitution arbejder vi også med udvidet familiearbejde. Det betyder, at vi på forskellig vis yder støtte til familier, der kan have behov for det. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang - både i forhold til børn og forældre.

Det er Børnehuset Jennumparken hovedopgave – i samarbejde med tilknyttede familier – at tilbyde (og sikre) pasnings- og udviklingsmuligheder svarende til børnenes alder og kapacitet samt at skabe mulighed for, at tilknyttede familier og deres børn kan arbejde med problemstillinger og vanskeligheder, som udspringer af ovenstående, og som familien som helhed har behov for at overkomme.

Beliggenhed
Fysiske rammer

Vi har fordelt os sådan, at vuggestue og børnehave ligger side om side og hører sammen i én afdeling. Vi er tre vuggestuer og tre børnehaver, og de ligger i vores "lange" hus.

I vores "korte" hus er storebørnsgruppen, hvor børnene fra de tre børnehavegrupper har deres sidste år, inden de starter i skole.

Mellem de to huse har vi kontor, personalestue og køkken-alrum, hvor vi åbner og lukker.

Vi har tre køkkener, et maddepot og tre personaletoiletter.

Desuden har vi et pædagogisk værksted, som vi bruger til vores børn, der har brug for støtte, et kreativt værksted, et ICDP lokale, hvor vi kan redigere og se vores ICDP film, to puderum og tre mødelokaler.

Derudover har vi tre legepladser, som bruges hver dag.

Vi prioriterer, at huset er indrettet med hvide vægge, og at der ikke skal være for meget hængt op i lofter mv., da miljøet skal være roligt og overskueligt for børnene.

Stuer og grupper

I Børnehuset Jennumparken er vi delt op i tre afdelinger:

 1. Haven - larven og sommerfuglen
 2. Mosen - haletudserne og frøen
 3. Søen - ællingen og svanen

Storebørnsgruppen er en del af Mosen.

Hver afdeling består af en vuggestue og en børnehave. Stuerne er ved siden af hinanden, og vi forsøger at have et tæt samarbejde.

Det betyder, at når barnet starter i vuggestuen i eksempelvis afdeling Haven, så fortsætter barnet i afdelingens børnehave. Det gør vi af den grund, at det skaber tryghed for barnet. Har barnet brug for det, kan det nemt komme på besøg i vuggestuen.

Overgangen til børnehaven bliver nemmere, da barnet allerede har stiftet bekendtskab med børnehavens voksne, da vi ligger dør om dør.

I Storebørnsgruppen tager de børn fra alle tre børnehaver, men personalemæssigt hører de til i afdeling Mosen.

Dagligdagen

Vi ligger vægt på, at det er rart at blive modtaget i børnehuset, og at børn og forældre føler sig imødekommet og velkomne.

Børnene møder efter behov inden for vores åbningstid.

Frem til kl. 8.00 modtages børnene i alrummet, herefter på stuerne.

Morgenmad

Har barnet behov for at spise morgenmad i børnehuset, gøres dette under hyggelige forhold i alrummet i tidsrummet fra kl. 6.20-7.45. 

Formiddag

Kl. 8.00 er der mødt en medarbejder ind fra hver stue, og vi går ind på stuerne.

Mellem kl. 9.00 og 9.30 har vi samling med børnene. I vuggestuerne spiser og synger vi, og i børnehaverne spiser vi og laver en tavle over, hvordan dagen ser ud. Vi prioriterer samlingerne højt, og ser derfor helst, at vi ikke bliver forstyrret i det tidsrum, hvor de foregår.

I løbet af formiddagen leger børnene inde/ude eller afvikler div. aktiviteter. Vores aktiviteter er planlagt udfra børnehusets og Randers kommunes fælles mål og stuernes handleplaner.

Mad

Børnene spiser sammen på deres stue i tidsrummet kl. 11.00-12.00.

Hver stue har deres rutiner i forbindelse med middagen. Det være sig vaske hænder, dække bord, hente mad i alrummet, oprydning o.l.

Har barnet i overgang fra vuggestue til børnehave behov for en middagslur, er det selvfølgelig muligt.

Eftermiddag

Efter maden leger børnene inde/ude.

I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre og fortælle lidt om, hvordan dagen er gået.

Praktiske oplysninger

Ankomst og afhentning

Goddag

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Jennumparken, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer.

Vi hjælper gerne børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til deres barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det.

Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

HUSK AT MELDE DIT BARNS ANKOMST PÅ SKÆRMEN - "BØRNEINTRA."

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt.

Det kan være, at barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien. Det kan f.eks. være, at far og mor skal flytte fra hinanden, sygdom og dødsfald i den nære familie m.m.

Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for at vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide.

Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg.

Farvel

Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du orienterer dig på tavlerne ved stuen for at se, om der er kommet nye oplysninger om aktiviteter.

Her kan du som regel også læse lidt om, hvad dagen har indeholdt, og du kan altid spørge om, hvordan dagen er gået.

Vi vil forsøge at fortælle, hvis der har været nogle ting, der er vigtige for dig at vide, f.eks. om dit barn har været ekstra glad, ked af det, hostet, har slået sig o.l.

Og sidst, men ikke mindst: Når du bringer/henter dit barn, er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, du lader din mobiltelefon blive i lommen. Det siger vi ikke for at være skrappe/sure, men fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

IGEN HUSK AT UDMELDE DIT BARN PÅ SKÆRMEN - "BØRNEINTRA."

Påklædning

Med hensyn til tøj forventer vi, at dit barn har rent og behageligt tøj på, som det kan bevæge sig i, og som må blive brugt og blive beskidt.

Tøjet skal være let for dit barn selv at tage af og på, da vi øver barnets evne til selv at kunne tage tøj af og på.

Desuden forventer vi, at dit barn altid har noget ekstra tøj til at ligge i rummet, hvis det barnet har på skulle blive vådt. Det er forældrenes ansvar, at tøjet er alderssvarende, og at der er nok tøj til barnet.

Vi forventer også, at dit barn har tøj svarende til årstiden.

Dvs. at om sommeren har barnet shorts, T-shirts - kort og langærmet, sandaler, solhat og gerne badetøj.

Om vinteren er det flyverdragt, hue, vanter (uden fingre) og vandtætte støvler.

Der skal være tøj svarende til vejret, da vi altid går ud - uanset vejr og vind!

Det er en god ide, at der altid er hjemmesko i rummet samt regntøj/gummistøvler.

Der må ikke være snore i barnets tøj, pga. fare for kvælning. Hvis der er snore i tøjet, fjerner personalet det.

HUSK at skrive navn i alt tøj, da vi ellers har rigtig svært ved at finde det, hvis det bliver væk.

Og husk at sætte barnets ting i rummet, når I går hjem. Er det ikke i rummet, når I går hjem, kan I ikke forvente, at det er i rummet den næste dag.

Solcreme

I Dagtilbud Midt har vi udarbejdet en solpolitik, der beskriver, hvordan vi agerer i månederne april til september.

I Børnehuset Jennumparken forventer vi i sommermånederne, at barnet er smurt ind i solcreme, inden det kommer i institutionen.

Vi smører barnet ind til middag igen, og hvis vi går ud, med vores egen solcreme.

Legetøj

I vores hus er der forskel på, om dit barn går i vuggestue eller børnehave med hensyn til, hvornår dit barn må have legetøj med.

I vuggestuerne må barnet have sit eget legetøj med hver dag. Der skal helst være navn på!

I børnehaverne må dit barn have legetøj med om fredagen! Grunden hertil er, at vi de andre dage har fastlagte pædagogiske aktiviteter og ikke mulighed for at lege med barnets legetøj. Men om fredagen er der mulighed for at lege både alene og sammen med de andre børn med det medbragte legetøj. Husk navn på legetøjet.

Det er på eget ansvar, at legetøjet medbringes!

I Børnehuset Jennumparken forsøger vi at have legetøj, der passer til den målgruppe, som vi har på stuerne. Vi tænker over, hvad vores børn har brug for udviklingsmæssigt og sansemotorisk. Vi skifter vores legetøj ud en gang imellem, så der er variation, og når det går i stykker.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet.

Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste opvækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Et barns søvnfase tager mindst en time, og derfor vækker vi ikke børn, som har sovet i en kortere periode end dette. Nogle børn kan have brug for to søvnfaser i løbet af én middagssøvn, og andre kan have behov for at sove to gange i løbet af en dag - måske med én søvnfase pr. gang. Vi har ikke noget tidspunkt for, hvornår børn skal puttes, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og putter, når vi som voksne kan se, at det har brug for at sove eller hvile.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist. Men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes, end det plejer.

Vi udleverer en lille pjece fra "ScannSleep" med fakta om små børns søvn til alle nye indmeldte børn.

Mere information om børn og søvn findes på ScannSleeps hjemmeside

Fødselsdage

Når dit barn fylder år, fejrer vi barnet i institutionen. Vi tænder lys, råber hurra, synger fødselsdagssang og tager billeder.

Dit barn er meget velkomment til at dele én ting ud på den stue, som det går på. I vælger selv, om det skal være sundt eller noget til den søde tand.

Vi kommer også gerne hjem til fødselsdag, hvis I har lyst til det. Her bestemmer I selv, hvordan det skal foregå.

Sygdom og fravær

Vi modtager ikke syge børn i daginstitutionen. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almene tilstand ikke er ok.

Børnene må komme i institutionen igen, når de kan deltage i institutionens hverdagsliv.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens folder

Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt, så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. Desuden har vi også brug telefonnummeret til barnets læge.

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge eller tandlæge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akutsituation, kører vi sammen barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne have, at I kontakter os pr. telefon eller SMS og informerer os, hvis barnet ikke kommer en dag, uanset om det er sygt eller om det bare holder en fridag.

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af Randers Kommunes institutioner - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området

Kontakt og åbningstid

Børnehuset Jennumparken
Gl. Jennumvej 2-4
8930 Randers NØ

Tlf.: 89 15 96 50
E-mailadresse: boernehuset.jennumparken@randers.dk

Dagtilbudsleder for Dagtilbud Midt
 Bente Devantie Jensen

Pædagogisk leder for Børnehuset Jennumparken
 Kristian Bro Jensen

I tidsrummet  klokken 9-12 prioriterer vi det pædagogiske arbejde højt og vil derfor helst ikke forstyrres i dette tidsrum. Charlotte Hjersing, vores adm. medarbejder, vil have mulighed for at tage imod opkald og beskeder og give disse videre til den pågældende stue.

SMS til stuerne

Der er mulighed for at sende SMS til stuerne, hvis barnet holder fri, er syg, eller en anden end forældrene henter.

Sommerfugl

2478 0977

Larve

2478 0971

Frø

3034 5058

Haletudse

3034 5122

Svane

3034 5065

Ælling

2483 9960

Storbørnsgruppe     

2483 9762

Vagttelefon

2483 9764

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.20-16.30

Fredag kl. 6.20-16.10

Personale

Børnehuset Jennumparken er en del af Dagtilbud Midt.

Dagtilbudsleder: 

Pædagogisk leder: Kristian Bro Jensen

Pædagoger: Josine Custers, Annette Lykkegaard, Anja Marie Hansen, Lise Ring Skovsen,  Birgittha Olsen, Birgitte Alsbo Pedersen, Lone Harbo, Annette Persson, Diana Kaldahl, Jannie Krarup Høj, Malene Warncke, Malene Møller Petersen, , Robert Nielsen, Stine Mattison, Sanne E. Møller, Maria Ringø Nielsen, Tina Daniel, Sandra Sørensen, Lisbeth Nielsen (sprogpædagog) og Susanne Kristensen (motorikpædagog.)

Medhjælpere: Jeppe Kjær Jensen, Karin Sørensen, Pia Ørris Søndergaard, Dorit Kjær Jensen, Sisse Buur Mikkelsen, Anja Møller Høeg, Nathalia Strømberg Jensen, Marianne Henriksen, Sarah Hauge Lauridsen, Selda Cakmak og Henriette Machon Juul Hansen

Studerende: Vinni Bach Rosborg, Anne Heegaard Christensen og Anita Jensen(pau-studerende)

Adm. medarbejder: Charlotte Hjersing

Køkkenassistenter: Ini Kirkegaard Andersen og Lone Larsen.

Studerende

Vi har i Børnehuset Jennumparken to pædagogstuderende fra VIA.

De studerende er her i 6 måneder.

Forældresamarbejde

Dagtilbudsbestyrelse

Malene Guldhammer Justesen

Se hele dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Midt

Forældrerådet i Børnehuset Jennumparken

Malene Guldhammer Justesen

Malene Marie Bergmann

Joan Guido Jacobsen

Rebekka Sine Schmidt

Gitte Blicher Povlsen

Daglig forældresamarbejde

læs mere om det daglige forældresamarbejde

Pædagogisk fokus

Hertil kræves en stor faglig viden om udviklingspsykologi og samspil. Derfor finder vi det vigtigt, at de pædagogiske tiltag har sit udgangspunkt i her og nu-situationer, men også at pædagogen kender sine langsigtede mål for det enkelte barn, barnets historie og barnets levevilkår. Dernæst har vi fokus på barnets muligheder for at danne venskaber og for at indgå i en gruppe.

Principper for den pædagogiske praksis

 • Tæt og stabil tilknytning mellem barn og pædagog samt en god kontakt til forældre
 • Fast struktur i hverdagen så barnet ved, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, og kender dagsrytmen i huset.
 • Anerkendende pædagogik
 • Børnenes oplevelser, udfordringer og intellektuelle stimulering afpasset udviklingsniveauet
 • Samarbejde med forældrene hvor målet er at få skabt tillid og gensidig respekt.
 • Udvikling af pædagogisk praksis, høj grad af faglig viden, personlig udvikling, fælles faglig forståelse og fagsprog.
 • At personalet arbejder personligt med sig selv, bl.a. gennem supervision og videreuddannelse.

Vida

I flere år har Børnehuset Jennumparken deltaget i et forskningsprojekt under Danmarks Pædagogiske Universitet med fokus på udsatte børns læring og trivsel.

Vidas tre principper er:

 • Fra fejlfindings- til ressourcesyn (børne- og problemsyn).
 • Fra passivt til aktivt læringsbegreb (børn og voksne)
 • Fra individuelt til organisatorisk læringsperspektiv (innovation).
Traditioner

Fastelavn

Vi holder fastelavn i forbindelse med fastelavnssøndag - ofte den efterfølgende mandag, men det kan være anderledes, da det planlægges i forhold til den aktuelle situation. Børnene opfordres til at komme udklædt, ellers er der mulighed for at låne udklædningstøj fra børnehaven.

Vi slår katten af tønden opdelt i hold, så de mindste er sammen, og de største er sammen. Storebørnsgruppen slår katten af tønden alene.

De tre vuggestuer slår katten af tønden sammen.

Vi fylder tønderne med en overraskelse. Det kan være rasleæg, hoppebolde, små tøjdyr eller noget andet.

Når vi har spist madpakker, får vi fastelavnsboller.

Børnene laver fastelavnsris, som de får med hjem.

Påske

Til påske holder vi i børnehaverne påskefrokost som en del af vores smør-selv-dage. Her dækker vi et flot bord med æg, karse og børnenes bordpynt.

Vi laver sjov med påskeæg.

Skt. Hans

Til Skt. Hans brænder vi heksen af. Storebørnsgruppen laver en flot heks til os, og storebørnsgruppen og børnehavebørnene laver bål på legepladsen i det korte hus, mens vuggestuen laver bål på legepladsen i det lange hus. Vi synger midsommervisen og sender heksen til Bloksbjerg. Bagefter spiser vi pølser og brød.

Jul

Vi tager til på juletur til skoven i Brunmosen, hvor vi samler mos, kogler, gran m.m. til vores juledekorationer. Vi spiser rundstykker og vores medbragte mad og drikker kakao.

Tur til Skt. Andreas Kirken. For de børn der må, tager vi i kirke og ser et juleeventyr opført af personalet fra Skt. Andreas Kirken. De børn, der ikke må deltage, og de børn, som vi synes er for små, er hjemme i institutionen. Herefter går vi hjem, hvor børn og voksne spiser risengrød sammen.

Storebørnsgruppen går Lucia optog. I forbindelse med dette, afholder vi forældrekaffe på alle stuerne.

Sommertur til Fjellerup/Randers Naturskole

I august måned tager hele institutionen på udflugt til hhv. Fjellerup og Randers Naturskole. Børnehaven tager til Fjellerup, og vuggestuen tager til Randers Naturskole.

Fjellerup: Vi kører i lejet bus derud. Vi er ved stranden, hvor vi bader, leger i sandet, finder flotte sten og strandskaller, og bagefter leger vi på legepladsen ved Hestehavens Camping. Her er en stor legeplads med hoppepude, trampoliner, gynger, klatretårn, rutsjebane og svævebane. Vi leger og hygger os. Vi spiser vores medbragte mad, og inden vi kører hjem igen, får vi en is. En rigtig dejlig dag, hvor der også er mulighed for at invitere nogle forældre med.

Randers Naturskole: Vi kører med bus derned. Vi låner Naturskolens aktivitetshus og bruger deres skønne faciliteter. Vi spiser vores medbragte mad, og de, der har brug for det, sover til middag. Her er der også mulighed for at invitere forældre med.

Teater

Alle børn kommer i teater en gang om året, hvis alderen/udviklingen tillader det.

Studerende

Krav og forventninger

Mål og forventninger til 3. praktik.

Mål

I samarbejde med den studerende og seminariet opstilles følgende mål for praktikken:

 • faglig og personlig udvikling
 • kendskab til institutionens menneskesyn
 • planlægge og gennemføre​ pædagogiske forløb selvstændigt og med faglig og personlig kompetence
 • afklare egne pædagogiske holdninger og metoder
 • have overblik
 • forståelse for det enkelte barn
 • mødepligt til personalemøder og lign.
 • deltage i mindst en forældresamtale
 • løbende evaluere og vurdere i forhold til de opstillede mål

Forventninger

I begyndelsen forventer vi, at du skal:

 • lave et opslag med kort beskrivelse af dig selv til forældrene.
 • tage kontakt til personale, børn og forældre
 • kunne indgå i en vagtplan.
 • være positivt indstillet på at arbejde med børn i alderen 0-6 år.
 • arbejde ansvarsfuldt, og skabe overblik over børnegruppen og det enkelte barns behov.
 • kunne indgå i det pædagogiske og praktiske arbejde.
 • turde sætte personlige og faglige grænser.
 • arbejde selvstændigt og tage styringen i de aktiviteter, du selv sætter i gang.

Midt i forløbet forventer vi, at du skal arbejde som en integreret del at stuen/institutionen. Du skal:

 • vise faglig kompetence ved løsning af pædagogiske opgaver.
 • loyalt og kritisk arbejde efter institutionens pædagogik.
 • deltage aktivt på stue og personalemøder og tage del i pædagogiske diskussioner.

Sidst i forløbet forventer vi, at du skal have fundet en sammenhæng mellem pædagogisk teori og praksis. Du skal:

 • kunne analysere pædagogiske problemstillinger.
 • være opmærksom på barnets stærke og svage sider.

I vejledningstimerne skal du fremlægge og løbende evaluere egne personlige og faglige målformuleringer. Du skal:

 • udarbejde en dagsorden for vejledningstimerne.
 • sammen med vejlederen reflektere over andres og egen praksis på stuen og i huset.
 • i samarbejde med vejlederen gennemgå relevant litteratur.
 • selvstændigt kunne finde supplerende litteratur til forskellige emner.
 • evt. lave en skriftlig opgave, som skal have relation til vores institution.
 • bruge eksempler fra det praktiske arbejde til at konkretisere teori og omvendt bruge teori i det praktiske arbejde.
 • sammen med vejlederen evaluere praktikken i slutningen af forløbet.
 • tilkendegive din vurdering af praktikvejlederen og institutionen som praktiksted.

Krav og forventninger til studerende i børnehaven

Vi forventer, at du som studerende i børnehaven har:

 • læst og gennemgået det udleverede litteratur inden praktikstart i februar.
 • kigget på vores hjemmeside inden praktikstart og sat dig lidt ind i, hvordan vi arbejder i vores hus.
 • læst litteratur og har en basisviden om børns udvikling i alderen 0-6 år inden praktikstart.

Derudover forventer vi, at du som studerende:

 • ligger energi i arbejdet – både i det pædagogiske og det praktiske.
 • giver dig selv lov til at finde fodfæste på stuen i starten; ser personalet og børnene lidt an og lærer dem/os at kende.
 • deltager på lige fod med os andre i arbejdet, både på stuen og i huset.
 • er synlig på møder, herunder stuemøder, p-møder og statusmøder.
 • skriver et lille notits om dig selv, som vi kan hænge op ved starten af praktikken – gerne med billede.
 • undrer dig i hverdagen og til vejledning.
 • forbereder dig til vejledning.
 • laver en dagsorden til hver vejledningstime, som afleveres fredagen inden.
 • skriver referat af vejledningstimerne, som afleveres sammen med næste dagsorden.
 • arbejder på ærlighed og åbenhed.
 • sætter læringsmål, som skal vare hele praktikken, og gerne har en rød tråd gennem dine tre praktikker.

Du vil komme til at stifte bekendtskab med ICDP, og vi forventer, at du gennem praktikken arbejder ud fra denne pædagogiske praksis.

Relevant litteratur

Kari Killén, ”Barndommen varer i generationer.” kapitel 2, 5, 22, 24 og evt. 15, 23.

Kari Killén , ”Omsorgssvigt er alles ansvar.”

Susan Hart, "Fra interaktion til relation." kapitel 3

Jytte Birk Sørensen, ”Støt mestring – bryd mønstre.”

Faste punkter på dagsordenen til vejledning

 • Trivsel
 • Undren
 • Den gode historie (ICDP)
 • Evt.

Oveni kommer dine punkter.

Der er vejledning én gang ugentlig i 1½ time.

Ved eventuel aflysning af vejledningstimer vurderer vi fra gang til gang, om der skal en erstatningsvejledningstime ind.

Der vil også blive mulighed for at få vejledning af andre personaler i huset.

Generelle mål og forventninger til alle praktikanter

Generelle mål for praktikken

De generelle mål for praktikken er:

 • faglig og personlig udvikling
 • kendskab til Kombis virksomhedsplan
 • refleksion over teori og praksis
 • løbende evaluering og vurdering i forhold til de opstillede mål

Generelle forventninger

Vi forventer, at du:

 • laver et opslag med kort beskrivelse af dig selv til forældrene.
 • er positivt indstillet på at arbejde med de 0-6-årige.
 • deltager aktivt i de pædagogiske/praktiske gøremål på stuen og indgår i aktiviteterne på stuen.
 • tør sætte personlige og faglige grænser.
 • tør at gøre dig synlig i personalesammenhænge
 • er åben for konstruktiv kritik.
 • tør stille dig kritisk overfor vejleder, personalet og husets holdninger generelt.
 • er undrende, åben, ærlig og forholder dig til tavshedspligten.
 • tilegner dig forståelse for og kendskab til Kombis børn og forældre.
 • er fast punkt på dagsordenen til personalemøder. Du har mulighed for at synliggøre praktikarbejdet.
 • erhverver dig kendskab til Kombis udadvendte arbejde og særlige forhold.
 • er aktivt deltagende i møder og arrangementer udenfor arbejdstiden.
 • er loyal overfor praktikstedet, personale, børn og forældre og siger tingene til den rette person.
 • iagttager enkelte børn eller en gruppe med henblik på analyse og vurdering.
 • øver dig i planlægning og gennemførelse af pædagogiske forløb. 

Generelle forventninger til den studerende i vejledningstimerne

Vi forventer, at du: 

 • fremlægger og løbende evaluerer din egen personlige og faglige målformulering.
 • udarbejder dagsordenen for vejledningstimerne.
 • er forberedt og aktiv i konferencetimerne.
 • sammen med vejleder gennemgår relevant litteratur.
 • selvstændigt kan finde supplerende litteratur til forskellige emner.
 • skaber sammenhæng mellem teori og praksis og bruger eksempler fra det praktiske arbejde til at konkretisere teori og omvendt bruger teorien i det pædagogiske arbejde.
 • sammen med vejleder evaluerer praktikken i slutningen af forløbet og er villig til at diskutere personlig udvikling.
 • skriver ned hver dag, hvis der er noget, du undrer dig over og gerne vil diskutere. Så tager vi det op på stuemøder eller i vejledningstimerne.

Mål for øvelsespraktikken

Målet for øvelsespraktikken er, at du: 

 • får kendskab til og forståelse for børn i alderen 0-6 år.
 • øver dig i at iagttage og beskrive pædagogiske metoder.
 • får kendskab til personalesamarbejde.
 • får kendskab til forældre samarbejde.
 • får kendskab til virksomhedsstrukturen.
 • får kendskab til pædagogiske metoder.

Forventninger til den studerende i 1. praktik

I begyndelsen forventer vi, at du:

 • skriver ned hver dag osv.
 • deltager aktivt og engageret i det daglige arbejde og dermed hurtigt få lært børnenes og institutionens daglige rytme at kende.
 • præsenterer dig for forældrene, både ved opslag og ved direkte personlig henvendelse.
 • udviser ansvarlighed i arbejdet med børnene både i og udenfor institutionen.
 • giver og modtager beskeder og samtidig sørger for at formidle dem videre til rette sted.
 • kan give børnene omsorg og være sammen med dem i forskellige situationer.

Midt i forløbet forventer vi, at du:

 • iagttager enkelte børn eller små grupper med henblik på at analysere og vurdere.
 • er fortrolig med husets rytme og uden videre indgår i det daglige arbejde.
 • tager initiativ, der viser, at der er forståelse for børns behov, muligheder og begrænsninger, samt planlægger og gennemfører pædagogiske forløb.
 • i samarbejde med kollegaer kan foreslå egnede aktiviteter for børnene.
 • kan deltage i en diskussion om pædagogiske problemstillinger.

Sidst i forløbet forventer vi, at du:

 • har kendskab til institutionens holdninger og pædagogik.
 • kan samarbejde med kollegaer hen imod fælles mål.
 • kan tilrettelægge et mindre forløb med en gruppe børn i samarbejde med vejlederen.
 • er i pædagogisk udvikling, nysgerrig og åben for nytænkning, viser dine holdninger og kan ændre praksis ud fra nye overvejelser.

Mål og forventninger til 1. praktik

Vi forventer, at du i 1. praktik:

 • får indsigt i og forståelse for børn i alderen 0-6 år.
 • iagttager, analyserer, vurderer og begrunder pædagogisk praksis.
 • perspektiverer erfaringer fra pædagogisk praksis.
 • forholder dig til faglige problemstillinger.
 • erhverver dig indsigt i husets arbejdsformer, pædagogik, fysiske og psykiske arbejdsmiljø og arbejder efter dette.
 • udvikler selvstændighed og personlige kompetencer.
 • planlægger og gennemfører pædagogiske forløb.
 • har overblik over det daglige arbejde.

Forventninger til den studerende i 2. praktik 

I begyndelsen forventer vi, at du:

 • skaber kontakt til personalegruppen.
 • hurtigt indgår i det daglige arbejde omkring såvel det enkelte barn som børnegruppen.
 • skaber kontakt til forældrene og bruger eventuel viden herfra i arbejdet med børnene.
 • har overblik over børnegruppen og kan arbejde selvstændigt, f.eks. i de ydre timer.
 • er ansvarsfuld i alle aspekter af arbejdet.
 • i samarbejde med stuens øvrige personale tilrettelægger den pædagogiske hverdag og specielle arrangementer.

Midt i forløbet forventer vi, at du:

 • planlægger og udfører mindre pædagogiske forløb.
 • har overblik over børnegruppen og forståelse for det enkelte barn og dets behov. Det skal komme til udtryk i samværet med barnet og i de pædagogiske tiltag.
 • både på stue- og personalemøder deltager aktivt og tør stå inde for dine meninger, også når der mødes modstand.
 • loyalt følger trufne beslutninger og arbejder i tråd med institutionens pædagogik.
 • er eksperimenterende og reflekterende.

Sidst i forløbet forventer vi, at du:

 • selvstændigt kan planlægge og gennemføre pædagogiske forløb.
 • Kan udvælge, afgrænse og analysere en pædagogisk problemstilling, belyse den teoretisk og i samarbejde med kollegaer opstille løsningsforslag og handlemuligheder.
 • har kendskab til institutionens pædagogiske og teoretiske baggrund.