Personale

Personale på RØD STUE

Joan - pædagog
Bente - pædagogmedhjælper

Personale på GUL STUE

Kim - pædagog
 Pia - pædagogmedhjælper

Personale på GRØN STUE

Anette - pædagog
 Lene - pædagogmedhjælper

Andet personale

Majbrit og Tenna - ressourcepædagoger

I perioder har vi studerende, praktikanter og medarbejdere i løntilskud.