Personale

Personale på RØD STUE

Joan - pædagog
Bente - pædagogmedhjælper

Personale på GUL STUE

Elisabeth - pædagog
Mads - pædagogmedhjælper
Pia - pædagogmedhjælper

Personale på GRØN STUE

Anette - pædagog
Signe - pædagogmedhjælper

Andet personale

Majbrit - ressourcepædagoger

I perioder har vi studerende, praktikanter og medarbejdere i løntilskud.