Om Dragonvej

Her finder du generel information om beliggenhed og fysiske rammer.

Børnehaven er en ældre, hyggelig bygning.

Børnehaven har nem adgang til by, skov og havn.

Stueplan

I stueplan er der et indgangsparti/alrum, som vi gerne inddrager til aktiviteter/leg. Vi appellerer til rolig leg i alrummet. Derudover har vi to grupperum, som giver os mulighed for at opdele børnene i mindre grupper. Det ene er indrettet som bibliotek med en sofa. Det andet rum har flere funktioner - f.eks. kan børnene lege med lego, men legetøjet kan skifte alt efter hvad børn og personale finder spændende.

1. sal

Grøn stue har grupperum på 1. sal. Her findes endvidere personalestue, kontor og samtalerum.

Samtalerummet kan også bruges til aktiviteter med små grupper af børn.

Kælder

I kælderen har vi en gymnastiksal, som flittigt benyttes. Desuden forefindes puslebord, vaskeri samt diverse depotrum.