Børnehaven Dragonvej

Børnehaven er en ældre, hyggelig bygning. Børnehaven har nem adgang til by, skov og havn.

I stueplan er der et indgangsparti/alrum, som vi gerne inddrager til aktiviteter/leg. Vi appellerer til rolig leg i alrummet. Derudover har vi to grupperum, som giver os mulighed for at opdele børnene i mindre grupper. Det ene er indrettet som sprog og legerum. Det andet rum har flere funktioner - f.eks. kan børnene lege med lego, men legetøjet kan skifte alt efter hvad børn og personale finder spændende.

Blå stue har grupperum på 1. sal. Her findes endvidere personalestue og samtalerum. Samtalerummet kan også bruges til aktiviteter med små grupper af børn.

I kælderen har vi vaskeri samt diverse depotrum.

Børnehaven Dragonvej
Dragonvej 3
8900 Randers C

Telefon: 8915 9891 / 8915 9892
E-mail: dragonvej@randers.dk

Pædagogisk leder
Lone Taasti
Telefon: 2346 5774

Telefonnumre til stuerne
Rød stue 4045 7592
Gul stue 4046 5593
Grøn stue 4044 5594
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Goddag

Både børn og forældre skal føle sig set og godt modtaget i Børnehaven Dragonvej, og derfor forsøger vi altid at få sagt godmorgen til jer.

Vi hjælper gerne børnene med at få vinket og sagt farvel, og ingen forældre må gå uden at have sagt farvel til sit barn. Det gælder også, selv om barnet er ked af det.

Du kan altid ringe senere og høre, hvordan det går.

HUSK AT tjekke ind og ud på AULA skærmen.

Det er vigtigt, du fortæller os, hvis der er sket noget, som barnet kan reagere anderledes på end normalt.

Det kan være, barnet er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har hostet o.l., men også hvis der sker ændringer i familien. Det kan være far og mor skal flytte fra hinanden, sygdom og dødsfald i den nære familie m.m.

Børn er ofte meget sensitive overfor små ændringer, og for at vi kan tage hånd om barnet, er det vigtigt for os at vide.

Beskederne gives videre til det øvrige personale, så alle er klar til at give lidt ekstra omsorg.

Er der andre end mor og far, der henter barnet i børnehaven, skal der gives besked på AULA. Barnet udleveres ikke uden aftale, så vil I blive kontaktet.

Farvel

Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du orienterer dig på AULA skærmen, om der er kommet nye oplysninger om aktiviteter, oplysninger og meddelelser fra institutionen.

Her kan du som regel også læse lidt om, hvad dagen har indeholdt, og du kan altid spørge om, hvordan dagen er gået.

Vi vil forsøge at fortælle, hvis der har været nogle ting, der er vigtige for dig at vide, f.eks. om dit barn har været ekstra glad, ked af det, hostet, har slået sig o.l.

Og sidst, men ikke mindst: Når du bringer/henter dit barn er det vigtigt, at du er nærværende, og vi forventer, du lader din mobiltelefon blive i lommen. Det siger vi fordi dit barn har brug for dig og din opmærksomhed.

Det er vigtigt altid at sige farvel til en af de pædagoger, der kender dit barn, inden I forlader børnehaven. Husk også at tjekke ud på AULA.

Maden kommer fra Børnehuset Jennumparken. Her bliver den tilberedt og anrettet på fade.

Der tilbydes et let formiddags mellemmåltid ca. kl. 08.30. Der kan gives havregryn eller en rugbrød mellem kl. 06.30-07.00, hvis I beder om det.

Børnene får et eftermiddagsmåltid ca. kl. 13.45

Til middagsmaden serveres mælk, og til øvrige måltider serveres vand.

Middagsmåltidet er sundt. Det kan være suppe, rugbrød med forskelligt pålæg, kartofler eller ris med kødsovs, grød mm

Der er lavet en kostpolitik af forældrebestyrelsen i Dagtilbud Midt.

Påklædning

Vi forventer, at dit barn har tøj med, der passer til årstiden. Vi vil også gerne, at I sørger for ekstra skiftetøj til barnet. Vi er gerne behjælpelige med vejledning om påklædning.

Det er vigtigt barnets tøj er behageligt at have på og godt at bevæge sig i. Det skal understøtte barnets selvhjulpenhed.

Hver fredag skal I tage al tøjet med hjem, da vores rengøringspersonale gør rummene rene. Det er vigtigt, at I fylder op med tøj igen mandag morgen.

der må ikke være snore i barnets tøj. Det kan være kvælningsfare og snore vil blive fjernet af personalet.

Legetøj

Vi vil opfordre til at tage en snak med personalet på stuen, da reglerne kan variere over tid. Altid gældende er dog, at I som forældre er ansvarlige for det medbragte legetøj, og at der ikke ydes erstatning, hvis det bliver væk eller går i stykker.

Er legetøjet væk ved afhentning, kan det være svært for personalet at finde tid til at lede efter dette - derfor ser vi det primært som en forældreopgave.

Sygdom og fravær

Vi modtager ikke syge børn i børnehaven. Børn er syge, når de kan smitte andre børn, og når deres almene tilstand ikke er ok. Børnene må komme i institutionen igen, når de kan deltage i institutionens hverdagsliv.

I tvivlstilfælde henviser vi til Sundhedsstyrelsens folder om smitsomme sygdomme hos børn

sundhedsstyrelsens folder smitsomme sygdomme hos børn

Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, kontakter vi dig og forventer, at du/I henter barnet så hurtigt som muligt. Så det er meget vigtigt, at vi har dit telefonnummer. Desuden har vi også brug telefonnummeret til barnets læge.

Kommer dit barn alvorligt til skade i institutionen, kontakter vi dig/jer, og samtidig kontakter vi barnets egen læge eller tandlæge for at høre, hvordan vi skal forholde os. Hvis lægen vurderer, at det er en akutsituation, kører vi sammen barnet til skadestuen og bliver der, indtil du/I kommer og tager over.

Vi vil gerne, at I kontakter os på AULA, telefon eller SMS og informerer os, hvis barnet ikke kommer en dag, uanset om det er sygt eller bare holder en fridag. 

Medicin

Medicin til børn gives som udgangspunkt ikke i nogle af institutionerne - kun i meget særlige tilfælde. Skal der gives medicin, skal barnets navn, samt hvor ofte medicinen skal gives, fremgå af etiketten.

Derudover skal der være en skriftlig vejledning fra barnets læge om, hvordan medicinen skal gives.

Søvn

Som udgangspunkt vækker vi ikke børn. Der vil dog være undtagelser, f.eks. hvis et barn har et uhensigtsmæssigt søvnmønster. Vi vil naturligvis samarbejde med forældrene om dette i anerkendelse af, at en stabil søvnrytme er betydningsfuld for barnet. Det kan betyde, at barnet i en periode skal vækkes, og her vil vi tilstræbe, at vækningen sker, når barnet befinder sig i den del af søvnfasen, hvor det sover lettest. Dette er den blideste vækning, næstefter ”at vågne af sig selv”.

Vi noterer ikke, hvor lang tid barnet har sovet, og hvor meget det har spist, men vi tager gerne en snak med jer, hvis jeres barn har haft det anderledes end det plejer.

I børnehaven holder vi:

  • fastelavn
  • påskefrokost
  • Skt. Hans
  • sommerfest for børn og forældre
  • halloween
  • går i kirke i december
  • de ældste børn går Lucia for forældre
  • julefrokost

Fødselsdage

For børn er en fødselsdag en vigtig begivenhed. Vi vil gerne fejre barnet i børnehaven, og barnet må gerne medbringe noget det kan dele ud. Vi opfordrer jer til kun at medbringe én ting og tænk også over hvor meget sukker det indeholder. Børn er også glade for boller, pølsehorn, frugt o.l. Vi vil også gerne komme hjem og besøge barnet.

Børnehaven Dragonvej er en del af Dagtilbud Midt

Dagtilbudsleder

Bente Devantie

Telefon: 30 71 51 42

E-mail: bente.devantie.jensen@randers.dk

 

Pædagogisk leder

Lone Taasti

Telefon: 23465774

Email: lone.taasti@randers.dk

 

I Børnehaven Dragonvej er der 3 stuer

Rød, Gul og Blå stue.

Da vi er en lille børnehave samarbejder vi meget på tværs. Rød og gul stue arbejder med åbne døre og som team Orange.

Der er ansat

6 pædagoger; Anni, Ahmad, Janne, Anette, Lone, Tine

2 pædagogiske assistenter; Bente, Rikke

1 pædagog medhjælper; Line

1 praktisk medhjælper; Nadja

1 køkkenpersonale; Pauli

I Børnehaven Dragonvej har vi løbende studerende fra VIA University College. Der er i perioder PAU elever.

Her kan du hente Dragonvejs praktikbeskrivelse

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.